Team van F|Fort Foundation en team Nederlandse Loterij

Kunst voor kracht: het verhaal van de F|Fort Foundation

Door Merel Swartjes, 1 mei 2024

Het mentale welzijn van jongvolwassenen met kanker verbeteren. Dat is de missie van de F|Fort Foundation. Samen met deze jongvolwassenen worden kunstprojecten opgezet die troost, zingeving en herkenning bieden voor henzelf en hun sociale omgeving. Daarnaast draagt het werk van de F|Fort Foundation bij aan bewustwording in de zorg van de leeftijd gerelateerde problemen van jonge mensen met kanker.  Jacobine Gratama, penningmeester van de F|Fort Foundation, vroeg zich samen met de stichting af: ‘Welke plaats in Nederland is er voor ons als stichting?’ Daarvoor schakelden ze de hulp in van Impact Matters. De conclusie? Aan alles zit een houdbaarheidsdatum, maar aan de F|Fort Foundation niet.

Stel je voor, je bent 20 en krijgt de diagnose uitgezaaide longkanker, ongeneeslijk. Het is een realiteit waar Floor van Liemt mee werd geconfronteerd. In haar zorgtraject merkte ze dat er weinig aandacht was voor leeftijdsspecifieke zorg. Daarom richtte ze de F|Fort Foundation op. Om aandacht te vragen voor de impact van kanker op jongvolwassen leeftijd en haar lotgenoten te steunen. Het ultieme doel van de stichting? “Dat er voor jou, als jong en ziek persoon, aandacht is voor wie jij bent. Voor jou als mens met dromen, verlangens en behoeftes. Niet alleen voor jou als patiënt. Dat mensen je vragen durven te stellen. Niet alleen zorgverleners, maar ook vrienden en vriendinnen. Zodat je minder eenzaam bent.”

Kunst als kracht

Het eerste project van de F|Fort Foundation is het kunstfotografieboek ‘De Gemene Deler’. Dit indrukwekkende en prachtig vormgegeven boek verbeeldt het onzegbare van het hebben van kanker en geeft een inkijkje in het leven van jonge mensen met kanker. Trots vertelt Jacobine: “De eerste druk was al uitverkocht voordat het boek er was.” De wens van Floor was om elke jongvolwassene die de diagnose kanker krijgt, dit boek gratis aan te kunnen bieden als bron van troost en herkenning.

Dit kunstfotografieboek leidde tot andere projecten, zoals een grote buitententoonstelling in Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Maastricht. Hieruit ontstond de campagne ‘Durf’, gericht op de sociale omgeving van deze jongvolwassenen, want: “Het is hartstikke eenzaam om in de rem te zitten terwijl de rest doorgaat. Je wil erbij blijven horen, maar daar heb je vrienden en familie bij nodig.”

Meer mankracht

De stichting groeit gestaag en met die groei komen uitdagingen. “Er komt steeds meer op ons af, we worden steeds groter. We kunnen niet meer terug,” erkent Jacobine. “Als we groter worden, hebben we meer mankracht nodig. Hoe doen we dat? En welke plaats is er voor ons als stichting in Nederland?” Voor deze vragen werd de hulp van Impact Matters ingeschakeld.

Samen werken aan scenario’s

Om antwoord te vinden op deze vragen werd de F|Fort Foundation door Impact Matters gekoppeld aan drie strategisch adviseurs van de Nederlandse Loterij. In deze samenwerking werden zes scenario’s vastgesteld en doorgenomen. “Stoppen was er een van. Daar hebben we vrij snel een kruis door gezet. We zijn nu te goed bezig, we voelen ons allemaal te zeer betrokken.” Elk scenario werd grondig besproken, waarbij ook de adviseurs grote betrokkenheid en bereidheid toonden. Dit heeft enorm geholpen in het bepalen van de toekomst van de stichting. “We voelden ons ontzettend gehoord en geholpen. Als we zouden zeggen tegen deze mensen ‘kom voor ons werken’, zouden ze dat bij wijze van spreken doen!”

Uiteindelijk zijn er twee scenario’s gekozen waarmee de stichting verder gaat. Terugkijkend op deze hulp: “Als je bezig bent met een mooi doel en je loopt tegen de grenzen aan van je eigen kunnen, dan is Impact Matters de ideale partner.” Dus als je de F|Fort Foundation vraagt of je een samenwerking aan zou moeten gaan met Impact Matters: “Ja, doe!” want: “Als je mooie dingen doet, dan komen er via hen ook weer mooie mensen en inzichten bij elkaar.”