Stichting Impact Matters

Expertise en een frisse blik

Veel ideële organisaties hebben behoefte aan extra expertise of een frisse blik om succesvol te zijn. Er is behoefte aan nieuwe inzichten, relevante ervaring en uitbreiding van het netwerk. Impact Matters kan hierin het verschil maken.Wij bieden op een tijdelijke basis deze expertise aan. Dit doen we met de inzet van professionals uit het bedrijfsleven die enthousiast als vrijwilliger een bijdrage leveren.

De gevraagde expertise kan op divers gebied zijn zoals marketing, communicatie, juridisch, financieel, strategisch, business development, etc. Projecten op het gebied van fondsenwerving worden expliciet uitgesloten.


Tijdens het project is er begeleiding vanuit Impact Matters zodat kwaliteit verzekerd is. Er wordt een bescheiden vergoeding gevraagd afhankelijk van de omvang van het project. Projecten zijn part time uit te voeren in maximaal 10 dagdelen.

Heb jij als ideële organisatie een project aanvraag? neem dan  Contact met ons op.

In de Dikke Blauwe van 27 juni 2019 verscheen een artikel met een paar vergelijkingen tussen het bedrijfsleven en ideële organisaties.