Stichting Impact Matters

Marktonderzoek voor Stichting De Dame Zuilen

Stichting De Dame Zuilen heeft als missie om doelgericht ouderen in de wijk te stimuleren tot het doen van zinvolle activiteiten, zodat zij zich als mens betekenisvol voelen, andere mensen ontmoeten, vriendschap en waardering van anderen ervaren.

Graag komt de stichting in contact met een marktonderzoeker die hen wil helpen met het scannen van de markt en het in kaart brengen van de mogelijkheden voor de stichting.

Niet alleen wil de stichting beter zicht op haar doelgroep (de ouderen in de wijk Zuilen), maar juist ook naar de kansen die ze heeft als het gaat om het aanbod wat vanuit en voor deze doelgroep opgezet kan worden.

Het project behelst het houden van een marktonderzoek. Waaruit meer informatie over de doelgroep naar voren komt (aantallen, kenmerken, interesses), en tevens inzicht over de mogelijke activiteiten die door en voor deze doelgroep opgestart kunnen worden.

Publicatiedatum

06-02-2023

contactpersoon

Impact Matters

Impact Matters voor wie?

ideële organisaties

goede doelen, sociale dienstverlening, milieu, educatie

professionals

met HBO+ niveau en minimaal 3 jaar werkervaring

partner bedrijven

medewerkers motiveren, verbinden en ontwikkelen

Impact Matters

de verbindende schakel