Stichting Impact Matters

Nieuws over projecten

Op deze pagina staan interviews over diverse projecten die via Impact Matters tot stand zijn gekomen.

“We streven naar een inclusieve samenleving”, interview met Karen Ratera, directeur Critical Mass

Critical Mass ontwikkelt tentoonstellingen, installaties, films en games die ogen openen en mensen laten reflecteren op hun eigen houding en gedrag.  Zo brengt de organisatie gesprekken op gang en activeert mensen om zich in te zetten voor een inclusieve samenleving. “Want dat is ons uiteindelijke doel.’

Karen Retera staat er zo’n zes jaar aan het roer. Hoe kwam zij in contact met Impact Matters? “Dat was een tip van samenwerkingsorganisatie Vreedzame Wijk. We hadden als Critical Mass een interessante ontwikkelvraag en de werkwijze van Impact Matters maakt het mogelijk om hier ook door andere organisaties met vergelijkbare of juist hele andere zienswijze naar te laten kijken.

Behoefte en zorgen

Enkele maanden geleden onderzocht KWINK, een onderzoeks- en adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken, waar de onderliggende behoeften en zorgen van Critical Mass lagen. Ook werd gekeken naar de mogelijkheden voor meer financiële stabiliteit, verbreding van de financieringsmix, naar teameffectiviteit en het elkaar inhoudelijk versterken.

De samenwerking met KWINK heeft Retera als heel prettig ervaren, dankzij de consultancy van Jonas Rosenstok en Barbara Knoote. “De eerste gesprekken voelden als korte intervisiesessies, waarin er veel ruimte was voor uitwisseling. Zo is er individueel met een aantal van ons gesproken en ook een keer met ons als team.” Daarna volgde een drietal inhoudelijke sessies waarin o.a. besproken is hoe de werkwijze van Critical Mass van toegevoegde waarde kan zijn voor andere organisaties. En vice versa. “Hoe kunnen we elkaar versterken en daarmee ons draagvlak en financiële duurzaamheid vergroten?” De overige sessies gingen dieper in op vormen van (zelf) effectief werken.

Potentieel

Uit de brainstormsessies kwam een aantal stappen naar voren. Zo werd het belang en potentieel van Critical Mass als organisatie benadrukt. “Dit geeft energie en motivatie om ons bereik nog verder te vergroten.” Met een netwerkscan brengt Critical Mass de komende tijd nieuwe potentiële samenwerkingspartners in beeld en gaat op zoek naar elkaar versterkende samenwerkingen. Tenslotte gaat Critical Mass verder met het plan om meer effectief te werken. “Zodat de ambities voor de toekomst ook haalbaar zijn.”

Hoe ziet Retera tenslotte de toekomst van Critical Mass? “Het werk wat wij doen is, jammer genoeg, nog heel erg nodig. We blijven daarom bouwen aan een duurzame, innovatieve en financieel stabiele organisatie, met voldoende slagkracht om die inclusieve samenleving meer en meer tot een realiteit te maken.”

Maart 2021: interview door Nicole Mulders, journaliste

 

"Mijn ogen zijn erdoor geopend", Jochem Jansen over Stichting Cash2Grow


Consultancybureau IG&H werd gevraagd mee te denken over de toekomst van Stichting Cash2Grow. Consultant Jochem Jansen en zijn collega Annelies van Putten namen die taak op zich.Onlangs rondden zij hun werk af. “De maatschappelijke impact van zo’n organisatie is groot.”

Cash2Grow wil de financiële situatie van mensen met een krappe beurs verbeteren en promoot spaarkringen voor hen. De duurzame financiering van activiteiten was bij Cash2Grow een issue. Vandaar dat ze impact Matters benaderden. “Je ziet vaak dat geld een heet hangijzer is bij non-profit organisaties. Het doel van deze organisaties is mooi, maar financieel moet alles ook op orde zijn.”
De haalbaarheid werd door Jansen en zijn collega onderzocht. Zij schreven een meerjarenplan, waarmee de organisatie verdere stappen kan zetten richting een financieel gezonde organisatie. Hoe was de rolverdeling tussen Jansen en zijn collega? “Die was heel duidelijk. We hebben het gewoon als team aangepakt.”
Cash2Grow zag zich ook nog voor een ander feit gesteld: de organisatie wil landelijk uitgroeien met 25 spaargroepen. Ook daarvoor heeft Jansen met zijn collega een plan opgesteld.

Commerciële blik
Hoe beschrijft Jansen zelf zijn bijdrage? “Ik heb er een commerciële en academische blik op kunnen bieden. Denk dat dat wel een meerwaarde is. En zelf vond ik de samenwerking prettig.” Toch benadrukt hij dat zijn bijdrage maar heel beperkt is. “Cash2Grow doet het echte werk.”

Jansen kreeg van zijn werkgever de ruimte om zich bezig te houden met Cash2Grow. “Als er tijd voor is, kan dit soort opdrachten. Daarin zijn ze heel makkelijk. Ik heb mijn tijd als consultant verdeeld met het werk voor Cash2Grow. Dat betekende dat ik ook de avonduren heb gewerkt”. Toch concludeert hij dat de periode voor de ideële organisatie te kort was om echt wat te kunnen betekenen. “Maar een langere periode is lastig om daar ruimte voor te krijgen. Begrijpelijk.”

Belevingswereld
Jansen werkte eerder voor non-profit organisaties. “Voor mij was het een feest der herkenning. En een heel andere wereld dan die van de consultancy, waar ik dagelijks in werk aan opdrachten voor grote bedrijven. Normaal gesproken sta je ver af van de mensen waar het om gaat bij een stichting. En heb je geen idee van hun belevingswereld. Ik heb geen laaggeletterden in mijn directe omgeving..”

Over de rol van Impact Matters is Jansen positief. “We hebben eerder gesprekken met hen gehad en er opdrachten voor gedaan. Dat maakt de contacten laagdrempelig. Dat is prettig.”

Ogen geopend
De ervaring met Cash2Grow was verrijkend en verhelderend voor Jansen. “De stichting heeft een vragenlijst ontwikkeld om het profiel van de spaarkringleden duidelijk te krijgen (financiële kwetsbaarheid te indentificeren). Een van de vragen is: zou je aan 400 euro kunnen komen als je dat volgende week plotseling nodig zou hebben vanwege een noodsituatie?

Heel veel spaarkringleden beantwoorden deze vraag negatief.
Als consultant heb ik vaak te maken met flinke bedragen. Door het verschil in werelden werden mijn ogen echt geopend. 

Jochem Jansen
Jochem Jansen is consultant bij IG&H. Voor Cash2grow schreef hij een meerjarenplan.
Hij studeerde af in behavioral neuroscience aan de Universiteit van Amsterdam. Ook won hij diverse prijzen. Zo was hij de Beta Beurswinner van 2012.

November 2020: interview Nicole Mulders, journaliste

Bas Bakker van ABN AMRO over het Leger des Heils: “De bevlogenheid in de ideële wereld is prachtig.”


Veel mensen denken bij het Leger des Heils meteen aan daklozen. Maar het leger doet veel meer dan hulp alléén aan hen bieden. Ze zetten zich met andere projecten ook in voor anderen. Mede-onderzoeker Bas Bakker: “Dat verraste mij erg.”

Bas Bakker werkt al vijftien jaar met veel gedrevenheid voor ABN AMRO. Maar hij werd een paar maanden geleden gegrepen door een artikel in het Financieel Dagblad over Impact Matters. “Dat sprak me aan. Ik heb meteen contact met Henriette gezocht. Ik zei dat ik graag mijn kennis en kunde wilde inzetten.” Bakker was erg gecharmeerd van het stuk. “Het raakte een snaar. Vooral ook de levensloop van Henriette vond ik boeiend. Dat ze uit het bedrijfsleven komt en het roer heeft omgegooid. En ze heeft echt een passie voor wat ze nu doet.”

Het Leger & bedrijven

Ze ontmoetten elkaar en Bakker werd gevraagd of hij een onderzoek wilde doen voor het Leger des Heils in de regio Haarlem. De vraagstelling van het Leger was hoe zij een lokaal bedrijvennetwerk konden opzetten en bedrijven voor langere termijn aan zich konden verbinden (‘Kanspartner project’). De aanpak van Bakker was heel erg om vanuit
het perspectief van 'de klant' (het bedrijfsleven) te denken. Samen met een collega van de innovatie afdeling van ABN AMRO, Marcella Simons, heeft Bakker dit project opgepakt.

Bakker en Simons interviewden een aantal bedrijven. “Erg leuk om te doen.” Het bleek lastig voor het Leger des Heils om nieuwe bedrijven te vinden en ze binnen te halen. “Wat mij opviel uit die gesprekken is dat iedereen heel enthousiast is over het Leger. En dat bedrijven en medewerkers graag willen meewerken.”

Bakker deed n.a.v. die gesprekken en literatuurstudie aanbevelingen voor de toekomst, maar het project staat vanwege corona even on hold. “Het Leger wil eerst de mensen helpen die het nodig hebben en dan verder kijken naar het project. Begrijpelijk.”

Veel energie

Bakker kreeg enorm veel energie van dit project. “Ik leer veel bij de bank. Maar ben de laatste tijd ook steeds meer bezig met ideële projecten en met de vraag wat ik voor anderen kan betekenen. De passie uit de ideële wereld kom ik in bankwezen niet zo snel tegen.” Toch denkt hij er nog niet aan de bank daarvoor te verruilen. ”Juist de combinatie met ideëel werk vind ik mooi. Mijn ouders hebben hun leven lang voor de gemeenschap gewerkt. Misschien heb ik dat stuk wel van hen meegekregen?”

Bas Bakker is Head of Credit Risk bij ABN AMRO. Hij studeerde economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en volgde diverse opleidingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en aan en de Universiteit van Amsterdam.

Interview door: Nicole Mulders, journalist, juli 2020

--

Nienke Nuyens van Wilde Ganzen: “Ontwikkelingslanden nemen zelf hun verantwoordelijkheid”


De Change the Game Academy is een initiatief van Wilde Ganzen en richt zich op online en classroom trainingen in lokale fondswerving en lobby. Mede-verantwoordelijke daarvoor is programmacoördinator Nienke Nuyens. “We hebben veel gehad aan onze online strateeg”.

Wilde Ganzen is een begrip dat menig Nederlander kent. Hun speerpunt is vermindering van armoede in ontwikkelingslanden.

De afkomst van de naam Wilde Ganzen is noemenswaardig. Nuyens: “De Deense theoloog-filosoof Søren Kierkegaard beschreef ooit een wilde gans die een koppel tamme ganzen opnieuw leert vliegen. De tamme ganzen zijn het verleerd en moeten oppassen voor de verleiding en het gevaar om gezapig te worden. Wilde ganzen steken juist hun nek uit en nemen initiatief. Ze werken daarbij hecht samen, want met vereende krachten kunnen ze grote uitdagingen aan. Daarom vliegen ze in V-formatie. Dat beeld stond onze naamgevers destijds voor ogen.”

Change the Game Academy

Een initiatief van Wilde Ganzen is de Change the Game Academy.  Die versterkt de kracht van mensen die in armoede leven om in hun eigen land fondsen en middelen te mobiliseren. Het Change the Game programma bestaat uit online en offline cursussen. Zo ging in 2015 de cursus ‘Lokale fondsenwerving’ live en in 2018 ‘Mobilising support’

“De organisaties in ontwikkelingslanden weten vaak hoe ze hiermee aan de slag moeten”, vertelt Nuyens. “Dat is niet anders dan in Nederland. Alleen, het internet doet het daar vaker minder goed. Dat is jammer.”

Om advies op het gebied van online leren te krijgen, nam de Change the Game Academy contact op met Impact Matters. Die introduceerde Tom Bos, directeur NCOI Online Academy. Een deskundige in online leren.

Hij werd gevraagd een scan te maken van de huidige online trainingen en deze te vergelijken met de ‘markt standaard’. En hij werd gevraagd advies te geven over het verder ontwikkelingen en verbeteren van de online trainingen. Bos bleek van grote toegevoegde waarde. “Het resultaat is dat hij ons heeft gecoacht bij het maken van een plan voor de toekomst van e-learning, en daarbij te kijken naar zowel de inhoud, de software als de certificering van de trainingen.”

Fraai netwerk

Hoe heeft Nuyens de samenwerking met Impact Matters ervaren?

“Henriette maakt goed contact en heeft een fraai netwerk met specialisten. Ze maakt een goede match tussen de twee partijen en monitort of het project goed verloopt. Dat is prettig.”

Info: www.changethegameacademy.org

Interview: Nicole Mulders, journaliste, mei 2020

“Koen Rakers was een schot in de roos”, aldus Maaike van Lidth de Jeude van De Utrechtse Heuvelrug


De Utrechtse Heuvelrug is een prachtig gebied vanwege de natuur en cultuur. Eigenaren van dit erfgoed vinden het moeilijk hun hoofd boven water te houden. Dat de recreatieondernemers verdienen aan het erfgoed en de eigenaren meer de lasten dan de lusten ervaren is een heikel punt.”

Daarom werd de Heuvelrug Erfgoed Pas in het leven geroepen, waarmee pashouders een korting krijgen bij de ondernemingen en waarvan de opbrengst naar het erfgoed gaat.  Een idee van initiatiefnemer Maaike van Lidth de Jeude. Tenminste, dat was de oorspronkelijke opzet...

Charismatisch

Zo’n veertig ondernemingen doen inmiddels mee.

Spil in het web is Museum Huis Doorn. “De directeur is de bestuurlijke en charismatische kartrekker. “Ikzelf ken de regio goed, en best veel ondernemers, en doe het uitvoerend werk. We vormen zo een prima duo.”

De organisatie had evenwel advies nodig. “De marketing moest beter”, aldus Van Lidth. “We wilden meer passen verkopen. Die vraag legde Van Lidth bij Impact Matters neer. ”Een vriendin van mijn dochter is de voorganger van Henriette. Henriette kwam met marketinggoeroe Koen Rakers van Salesforce op de proppen. Een schot in de roos”.

Presentatie

Over zijn bijdrage is Van Lidth erg positief. Rakers gaf een presentatie aan de ondernemers, die goed in de smaak viel. Rakers heeft het oorspronkelijke concept aangepast. Zo heeft hij de korting eruit gehaald. “Vond hij een minder goed idee. Het is vervangen door het bieden van een unieke beleving. Dat zullen de mensen interessanter vinden dan korting, stelde hij.”

Daarnaast stelde Rakers voor een vereniging op te richten. Waar ondernemers en recreanten een aandeel in kunnen nemen. “Het  idee is samen met erfgoedaanbieders exclusieve arrangementen voor particuliere aandeelhouders te maken.”

Idee omarmd

Hoe is de samenwerking bevallen? “Heel goed”, vertelt Van Lidth. “Koens persoonlijkheid is erg prettig. Bovendien kan hij goed luisteren. Hij vond ons concept interessant en was enthousiast. Hij heeft ons idee omarmd.”

De waarde van Impact Matters

Over de meerwaarde van Impact Matters is van Lidth duidelijk. “Je komt in contact met gevestigde professionals die alleen al door hun grote ervaring aansprekend en geloofwaardig zijn. Daarom was het voor iedereen mooi uit Koen’s mond te horen dat het concept klopte.”

Utrechtse Heuvelrug

De Utrechtse Heuvelrug is na de Veluwe het grootste bosgebied van Nederland. Het omvat een nationaal park van 10.000 ha. en is onderdeel van een Geopark in ontwikkeling. Van Lidth werkt al jaren als zelfstandige en was beleidsmaker bij de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Zij studeerde eerder rechten en sociale geografie.

Interview Nicole Mulders, journaliste. Januari 2020

"Duurzaamheid is de grootste maatschappelijke uitdaging van dit moment", interview met Hesse McKechnie


Hesse McKechnie (links op de foto) is inmiddels bestuurslid van Eden Holland

Eden Holland heeft ambitie. Het moet een museum en botanisch park van wereldniveau worden dat duurzaamheid wil promoten. Bestuurslid Hesse McKechnie: “Wat NEMO is voor de wetenschap, moet Eden Holland worden voor de duurzaamheid.”

Inspiratie voor Eden Holland werd opgedaan in een vergelijkbaar park in Cornwall.
“Iets vergelijkbaars op dit gebied is er in Nederland niet”, stelt McKechnie. “Wij willen inspireren en informeren. We willen mensen in hun kracht zetten door ze handelingsperspectief te geven om zelf betere keuzes te maken in hun leven.”

Stakeholdersplan
McKechnie, consultant met een internationale achtergrond, is via Impact Matters met Eden Holland in aanraking gekomen om voor hen een stakeholdersplan te schrijven. Hij boog zich over zaken als conceptontwikkeling en financiering. En werd dankzij zijn kennis, ervaring en enthousiasme dit jaar gevraagd in het bestuur toe te treden.

Er gebeurt heel veel op het gebied van duurzaamheid. Er zijn enorm veel innovaties en positieve ontwikkelingen. Dat wil Eden Holland nu juist ment mensen delen. Het park heeft een aantal nieuwe ambassadeurs aangetrokken o.a. Louise Vet van de Landbouwuniversiteit Wageningen en Maurits Groen van Waka Waka. “Dit zijn absolute toonbeelden van duurzaamheid in Nederland.”

Gedragsverandering
Eden Holland zou in 2023 klaar moeten zijn. Voorwaarde voor het slagen van een project is in de visie van McKechnie dat burgers zelf geactiveerd worden om actie te ondernemen. “Gedragsverandering is heel belangrijk maar ook heel lastig. We hebben daarom ook deskundigen als gedragspsychologen in de arm genomen. Die gaan ons helpen hoe we mensen kunnen inspireren om betere gewoontes aan te leren.”

Hoe is hij in aanraking gekomen met Impact Matters?
“Ik las in het weekend een interview met Henriette van Eeghen in het Financieel Dagblad dat mij heel erg aansprak. Ik heb direct contact met haar gezocht. Zij reageerde meteen en binnen een paar dagen hadden we een afspraak.”

Idealisme
Idealistisch mag McKechnie zeker genoemd worden. Ook vanwege zijn eerdere werk voor Vluchtelingenwerk, waarvoor hij van Amsterdam naar Rome fietste, en voor het Kankerfonds, waarvoor hij Kilimanjaro beklom. Geen geringe prestaties.
Vanwaar dat idealisme? “Ik denk daar niet eens over na. Het zit er gewoon diep in. Als ik mijn gedachten de vrije loop laat, denk ik aan mijn grootvader. Hij was ondernemer en ideëel bewogen. Die normen en waarden hebben zeker invloed op mij gehad.”

Daarnaast ziet hij zichzelf als een optimist. “Ik vind de wereld prachtig. Wat goed is, moet ook goed blijven. Daar moeten we voor zorgen. Zo simpel is het.”

Interview Nicole Mulders, journaliste. November 2019

“Een huidaandoening is geen sinecure.”

Debby Teunis portretteert huidhelden voor het Huidfonds.

Interviews van huidhelden maakt ze voor het Huidfonds. Daarvoor spreekt ze mensen met een huidaandoening die vertellen wat dat betekent in hun leven.
Vanwaar die betrokkenheid? “Ik heb zelf een gevoelige huid, maar zeker geen huidaandoening. Maar ik kan me wel voorstellen dat het lastig is.”
Bovendien, voegt ze eraan toe, zie je een huidaandoening niet altijd. “Ook dat maakt het lastig.”

Rol van de zon
Debby Teunis noemt de rol die de zon speelt. “De zon is mooi. Die hebben we ook nodig. Maar mensen smeren niet goed. En de zonnebank is slecht. Daar moeten mensen beter van doordrongen worden.”

Daarnaast is het leuk vrijwilligerswerk te doen, erkent Teunis. De vraag van het Huidfonds kreeg ze van haar werkgever ABN AMRO, waar ze meer dan dertien jaar voor heeft gewerkt. “Ik verloor mijn baan en kwam terecht in het mobiliteitscentrum. Al snel werd ik benaderd om me in te zetten voor het Huidfonds.”

ABN AMRO & ideële organisaties
Voor ABN AMRO is dit geen bijzonderheid. “Zij verbinden zich vaker aan ideële organisaties.” Teunis is voor haar inzet voor het Huidfonds helemaal vrijgesteld door ABN AMRO. “De bank betaalt alle kosten die ik maak. Heel fijn, ook omdat het Huidfonds maar een beperkt budget heeft.”

De inzet van Teunis voor het Huidfonds is wellicht nog meer te prijzen, aangezien zij lijdt aan CRPS (Complex Regionaal Pijn Syndroom), een chronische ziekte waardoor zij in een rolstoel is beland. “Dat geldt niet voor iedereen met deze ziekte. Maar dat is voor mij geen probleem. Heb wel last van pijn en vermoeidheid. Dat vind ik minder.”

Coachingpraktijk
Haar eigen situatie bracht haar ertoe anderen in vergelijkbare situaties te willen gaan coachen.
Het plan is eind dit jaar een coachingspraktijk te beginnen. “Acceptatie van je ziekte is zo belangrijk. Maar daar wordt in de praktijk weinig mee gedaan. Dat gat wil ik opvullen.”

Met een diploma van De Baak op zak en haar eigen ervaring moet dat slagen, is haar overtuiging.
Teunis zit nu in het tweede jaar van De Baak. “Het eerste jaar was confronterend. Ik heb toen vooral mezelf leren kenen. Dat was best pittig.“

Geen sinecure
Uiteindelijk zou Teunis graag voor het Huidfonds willen blijven werken… “Dat is een ding dat vaststaat. Want het hebben van een huidaandoening is geen sinecure. Dat moeten mensen beseffen.”

Info: www.huidfonds.nl

Interview: Nicole Mulders, journaliste. Augustus 2019

Zo worden zwangere vrouwen in het rurale Afrika geholpen met tech


Health[e]Foundation en Microsoft slaan handen ineen

In Nederland weten zwangere vrouwen precies waar ze aan toe zijn. Of ja, beter gezegd: ze weten wanneer ze op consult moeten en hoe de groei van hun kindje verloopt. In ontwikkelingslanden gaat dat er iets anders aan toe. Daar wisselen zwangere vrouwen vaak van geboortekliniek en gaat belangrijke informatie verloren, omdat die beperkt gedocumenteerd wordt. Dit zorgt later in de zwangerschap en tijdens de geboorte voor onnodige complicaties. Hoe zorg je ervoor dat zwangere vrouwen in ontwikkelingslanden hun gezondheid beter in de gaten houden en dat verloskundigen weten wat er speelt?

Deze vraag stelde Health[e]Foundation zichzelf. De Health[e]Foundation zet zich in om met digitale leermiddelen en workshops het niveau van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden te verbeteren (denk bijvoorbeeld aan HIV-leerprogramma’s). Al snel was daar de app MyHealth@Hand, waarmee zwangere vrouwen hun gezondheid via hun mobiele telefoon monitoren. De app slaat medische data op, geeft preventieve informatie en zorgt voor een directer contact tussen de arts en de moeder. Een hele effectieve app, die veel jonge moeders kan helpen. Maar hoe zorg je ervoor dat de app ook daadwerkelijk een succes wordt en er voldoende financiering voor beschikbaar is? Dat was precies waar de schoen wrong bij Health[e]Foundation. Er was behoefte aan commerciële expertise, die de organisatie zelf niet in huis had.

Een sterke business case
Health[e]Foundation nam contact op met Impact Matters. Impact Matters is de verbindende link tussen goede doelen en het bedrijfsleven. Wanneer een non-profitorganisatie een vraagstuk heeft waarvoor externe kennis vereist is, zoekt Impact Matters in haar netwerk naar de best passende match. Zo kwam het dat er een lampje ging branden bij iemand op het kantoor van Microsoft. Marvin Woodly, Senior Service Delivery Manager bij Microsoft, vertelt: “Er werd intern een oproep geplaatst over het MyHealth@Hand project. Ik werk veel voor de zorgsector en in combinatie met deze doelgroep én moderne technologie vond ik het een erg inspirerend verhaal. Binnen een uur had ik een groepje collega’s gevonden die samen met mij voor ze aan de slag wilden.” Al snel werd een eerste gesprek ingepland waarin het team van Microsoft Health[e]Foundation het hemd van het lijf heeft gevraagd. Hieruit bleek dat er eerst een business case gemaakt moest worden om geld bij investeerders op te kunnen halen voor de marketing van de applicatie. Daarvoor was een goede pitch met bijpassend slidedeck nodig.

Marvin licht toe: “We zagen dat er een uitdaging lag bij het aantrekken van investeerders. Wat is het bereik van de applicatie, waar stapt de investeerder precies in en wat wordt je verhaal? We zijn begonnen met het definiëren van de kernboodschap en hebben ons in deze gesprekken opgesteld als potentiële investeerder.” Judith de Lange, Project Manager bij Health[e]Foundation, sluit hierop aan: “Vanuit de Foundation kijken we vaak met een wetenschappelijke bril naar de toegevoegde waarde van een oplossing. In een pitch hanteren we een vaste volgorde, leggen we sec uit wat onze bronnen zijn en hoe we ons verantwoorden. Het team van Microsoft liet ons zien dat het allemaal best wat soepeler verteld mocht worden.”

‘Think big’
Ook werd er focus gelegd op de grootte van de doelgroep. Judith: “We zijn meestal heel voorzichtig met de voorspellingen die we doen over het gebruik van een oplossing. We leerden dat we wel echt toekomstvoorspellingen mochten en moéten doen. We weten natuurlijk niet precies hoeveel mensen de applicatie gaan gebruiken, maar we kunnen wel vertellen dat we gaan proberen om een bepaald aantal te halen.” Ook is de applicatie anders dan de producten die de Foundation normaal gesproken aanbiedt. Bij een e-learning project of cursus worden er bijvoorbeeld 600 mensen getraind. Zo’n aantal gebruikers is voor een applicatie natuurlijk te weinig en niet interessant voor mogelijke investeerders. Judith vult aan: “We waren wat onwetender over het commerciële vraagstuk van de applicatie en moesten groter gaan denken”.

De app tot leven gebracht
De twee organisaties hebben uiteindelijk een pitch voor investeerders ontwikkeld waarin gebruik is gemaakt van storytelling. De presentatie vertelt het verhaal van Grace, een jonge moeder, en het proces dat zij vanaf de eerste maanden zwangerschap tot aan de geboorte meemaakt. Marvin: “We hebben goed gekeken naar welke beelden noodzakelijk waren om investeerders over de streep te trekken. Door gebruik te maken van storytelling, komt de app tot leven.” Na een paar feedbackrondes en visuele aanpassingen was het zover. Het team van Health[e]Foundation heeft het eindresultaat gepresenteerd aan collega’s van Microsoft, die zich opstelden als investeerders. Marvin: “Onze collega’s waren erg onder de indruk van de manier waarop Judith en haar team hun verhaal brachten. De presentatie zat goed in elkaar en was van hoog niveau.” Judith voegt toe: “Het was heel fijn om samen te werken met het team van Microsoft. Ze stelden kritische vragen en gaven opbouwende kritiek. Dat is naar mijn mening de enige manier om echt verder te komen. Door het kijkje dat we hebben gekregen in de keuken van Microsoft, weten we veel beter welk verhaal we moeten vertellen en op welke manier we dat moeten doen.”

Wanneer we Marvin vragen naar het effect van dit project op hem, reageert hij vol enthousiasme: “Het geeft veel energie om te zien hoe bereidwillig iedereen is om te helpen. Je leert weer nieuwe dingen van je collega’s en stapt uit je comfortzone. Zeker met een stressvolle baan is het fijn om je tanden eens ergens anders in te zetten. Het kost je in totaal maar een paar dagen en je krijgt er veel voor terug. Ik zou dit graag vaker doen.” De Health[e]Foundation maakt inmiddels gebruik van de presentatieslides bij haar partners en is op zoek naar de juiste ingang bij investeerders. Er is zelfs een tweede project gestart bij Microsoft, waarbij gekeken wordt naar hoe de data die de diverse projecten genereren, beter gebruikt kunnen worden.

www.healthefoundation.eu

Interview: Annelies Heuvelmans, juni 2019

UNICEF wilde optimalisatie voor de informatiestroom. Accountmanager Feres: “In twee weken had Salesforce dit voor elkaar.”

De wens van de kinderrechtenorganisatie UNICEF Nederland aan Impact Matters was de informatiestroom van de accountmanagers te optimaliseren. Impact Matters nam daarvoor contact op met software bedrijf Salesforce. “Binnen no-time was alles geregeld.”

Het geluk wilde dat de senior manager process innovation Wilmer Pereira van Salesforce, die in San Francisco is gehuisvest, een paar dagen in Nederland was. Hij wilde maar al te graag de opdracht van Unicef aannemen.

Betere workflow
UNICEF werkt met veel verschillende bedrijven samen. “Ons systeem was niet ingericht op veel verschillende klanten. Dat moest verbeterd worden. Efficiënter worden.” De workflow moest beter. “Wat ik merkte is dat wij allemaal verder willen met onze partners en activiteiten. En dat vraagt om een strakker systeem om kansen en mogelijkheden zo goed mogelijk vast te leggen.” Pereira had twee weken om gesprekken met de accountmanagers te voeren over wat er misging en waar behoefte aan was. En zag in een oogopslag wat er speelde. Bracht de pijnpunten in kaart en deed aanbevelingen. “Het was een kwestie van even opfrissen. Even door de wasstraat gaan.”

De timing was perfect, aldus Feres. “We wilden net overschakelen naar een nieuw CRM systeem. Nu konden we de aanbevelingen meenemen”.
Concreet maakte Pereira een helder stappenplan met vier stappen en adviseerde UNICEF verder te bouwen op wat er al is en goed werkt. ‘Kill your darlings’ was zijn advies. De automatiseringssystemen waar UNICEF goed mee werkt, moest de organisatie blijven gebruiken. En een systeem dat niet werkt, moest de deur uit. “Ik merkte dat we daardoor meer ownership kregen. Het was duidelijk wat nodig was.”

Sparren
“Het contact met Wilmer was erg prettig”, aldus Feres. “Hij ging meteen aan de slag. Een half woord was genoeg. En ik kon goed met hem sparren”. Wat haar ook opviel was dat hij makkelijk beweegt in een nieuwe omgeving.

Via een gezamenlijke kennis kwam Feres in contact met Impact Matters. “Ook dat was een toevalstreffer...”

UNICEF
UNICEF is dé VN-kinderrechtenorganisatie met een unieke opdracht vanuit de Verenigde Naties: alle kinderen geven waar ze recht op hebben. De aanpak is grootschalig: dankzij uitgebreide samenwerkingen en het mandaat van de VN is UNICEF in staat om miljoenen kinderen te bereiken en helpt kinderen wereldwijd bij het overwinnen van armoede, ziekte, geweld en discriminatie. UNICEF is in ruim 170 landen actief en werkt aan blijvende verbeteringen in alle landen. UNICEF staat voor kinderrechten

Interview: Nicole Mulders, journaliste
mei 2019

Tessa Stottelaar van YSE: “De website van STRAKX is aansprekender nu.”

YSE werd ingeschakeld om de activiteiten van Stichting STRAKX te ondersteunen. Een mooie samenwerking. “Ik geloof dat ze onze bijdrage wel waardeerden.”

Voor YSE, die jonge talenten een traineeship in het bedrijfsleven biedt, was het niet de eerste keer dat ze hun kennis met een ideële organisatie deelde. Young professional Tessa Stottelaar: “Als we tussen opdrachtgevers in zitten, werken we wel eens vaker voor een goed doel via ons eigen goede doelen team CharitYSE. Via die weg hebben wij ook kennis gemaakt met Impact Matters.” Zo kwam ook de opdracht van STRAKX eind vorig jaar op hun pad.

Jeugdtrauma
STRAKX zet zich in voor volwassenen die lijden aan de gevolgen van psychische en fysieke mishandeling, verwaarlozing en seksueel geweld in hun kindertijd. Ook steunt de stichting onderzoek en richt het dit jaar het eerste Traumacentrum op.
De vraag van STRAKX aan YSE was helder: de website moest toegankelijker gemaakt worden met duidelijk taalgebruik en dito teksten. Een opdracht die Stottelaar op het lijf was geschreven. Zij studeerde Neerlandistiek en Engels aan de universiteiten van Amsterdam en Leiden en werkte daarna o.a. bij een uitgever.
Stottelaar wierp een frisse blik op de site. “Die moest aangepast worden en de teksten moesten herschreven worden. Die waren voor heel veel verschillende doelgroepen gemaakt en liepen daarom door elkaar. Die heb ik aangepast.”

Eén van de uitdagingen was het in kaart brengen van die doelgroepen, waaronder potentiële cliënten en sponsoren. “Het lastige was dat die verschillende doelen hebben. Dat heb ik samen met de directeur van STRAKX in kaart gebracht en op basis daarvan de nieuwe structuur en teksten bedacht,”

Prettige samenwerking
Tien dagdelen besteedde Stottelaar aan haar werk voor STRAKX. De young professional is positief over de samenwerking..
“Voor mij was het heel leerzaam. En zij vonden het op hun beurt leuk om met een jong iemand samen te werken. Ik geloof dat ze blij waren met de hulp van YSE. Zelf vond ik de samenwerking met Martijne (oprichter en directeur van STRAKX, red.) erg prettig.”

“STRAKX is de enige organisatie in Nederland op het gebied van traumahulp voor volwassenen die nog kampen met de gevolgen van een jeugdtrauma, voor zover ik weet”, stelt Stottelaar. “Waar de organisatie zich op richt, betreft een complexe problematiek die een psychische en lichamelijke component heeft. STRAKX wil uiteindelijk toe naar een multidisciplinaire benadering. Sommige cliënten krijgen op dit moment niet de juiste behandeling. Dat is een slechte zaak..

Benadering klanten
“Dus vind ik het heel mooi wat STRAKX doet ”, concludeert Stottelaar. “En leuk hoe Impact Matters dat faciliteert. Ik heb het idee dat Impact Matters op een vergelijkbare manier als ik naar klanten kijkt. Ook al is het doel anders. Mooi om mee te maken.”

www.yse.nl en www.strakxisnu.nl

Interview: Nicole Mulders, journaliste
maart 2019

“We laten anderen door de bomen het bos weer zien”, interview met Fritzi Reijerman van KWINK groep


Adviesbureau KWINK groep werd eind vorig jaar ingeschakeld om advies te geven aan het in Amsterdam gevestigde MON€Y SCHOOL programma. Dat leert kinderen en jongeren verstandig met hun financiën om te gaan. ”Het doorbreken van de erfelijkheid van armoede is het uiteindelijke doel.”

Fritzi Reijerman is adviseur bij KWINK groep en beet zich vast in MON€Y SCHOOL. Door middel van deelname aan lessen en excursies biedt MON€Y SCHOOL financiële kennis en vaardigheden, financieel zelfvertrouwen en financieel plezier aan kinderen en jongeren in Amsterdam.
”De eerste stap die we hebben gezet, was het meedenken over het verhaal achter de activiteiten van MON€Y SCHOOL. Daarnaast heb ik samen met mijn collega’s Jakar Westerbeek en Mattijn Kroos een workshop gegeven aan de mensen van MON€Y SCHOOL. Ook een aantal docenten deed daaraan mee. Die staan dicht bij de belevingswereld van kinderen en jongeren.”

Impact
De belangrijkste vraag van MON€Y SCHOOL was, hoe zij kunnen aantonen dat zij impact maken op de maatschappij. Welke invloed oefenen zij uit als organisatie?
Maar het meten van die impact is lastig, stelt Fritzi. Impact is afhankelijk van meerdere factoren. Het is een vraag die wel vaker door opdrachtgevers wordt gesteld, geeft zij aan. “Je hebt alleen invloed op de bijdrage die je als organisatie kunt leveren. De uiteindelijke verandering in de samenleving kan je als organisatie niet op jouw naam schrijven. Door middel van een Theory of Change maak je inzichtelijk welke bijdrage jouw activiteiten wel leveren aan deze verandering.”

Fritzi vervolgt: “Waar wij goed in zijn, is het structureren van het achterliggende verhaal. De organisatie door de bomen het bos laten zien. En een blik van een buitenstaander kan fijn zijn.” Wat zij prettig vond, is dat zij in deze opdracht samen met MON€Y SCHOOL tot nieuwe meetmethoden kon komen, zoals het speelse levende ganzenbord.

Maatschappelijke vraagstukken
Een jaar werkt Fritzi nu bij KWINK groep. Zij studeerde rechten, maar koos er bewust voor niet de advocatuur in te gaan. “Ik wilde meedenken over maatschappelijke vraagstukken.”
De keuze voor KWINK groep was een bewuste. “De informele setting hier sprak me erg aan. Het is een klein kantoor met vooral jonge mensen. De sfeer is goed. Daar koos ik voor.”

De samenwerking met MON€Y SCHOOL is tot stand gekomen dankzij Impact Matters. Eerder deed KWINK groep al een opdracht voor het Huidfonds. Het bedrijf is nu ongeveer een jaar een partnerbedrijf van Impact Matters.
Fritzi, concluderend: “Goed dat Impact Matters er is. Die zoekt verbinding tussen een ideële organisatie en een organisatie als de onze. Een waardevolle samenwerking.”

(kader) KWINK groep is een onderzoeks- en adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken in Den Haag en werkt veel voor de publieke sector
www.kwinkgroep.nl

Interview: Nicole Mulders, journaliste
februari 2019

“Het zelfvertrouwen van onze cursisten is gegroeid dankzij educatie”, interview met Anne-Lies Schrijvers van Oefenen.nl


Het opvijzelen van de basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen of digitale vaardigheden, is de kerntaak van de landelijke organisatie Oefenen.nl.

Zelfvertrouwen
Oefenen.nl biedt veel programma's aan de cursisten, die vooral zelf (thuis) oefenen. De tijdsduur varieert van 1 dag tot maanden, of zelfs langer. “Soms is het voor een cursist een kwestie van een brief leren schrijven of een mailtje sturen. Dan is die persoon snel klaar”, aldus projectmanager Anne-Lies Schrijvers. “Alles begint bij opleiding”, stelt zij. Haar ervaring is dat cursisten door de lesprogramma’s meer zelfvertrouwen krijgen. “Een mooie bijkomstigheid.”
Onder de klanten van Oefenen.nl zitten scholen, asielzoekerscentra en bibliotheken.

Samenwerking
Schrijvers is tevreden over de samenwerking met Impact Matters. Het contact daarmee is via directeur Ben Vaske gegaan. “Een collega attendeerde ons erop gebruik te maken van Impact Matters. Zo hebben we contact gezocht.”

Zo'n 200.000 bezoeken heeft Oefenen.nl per maand. Niet vreemd dus dat er een enorme berg data beschikbaar is bij de organisatie.
“We hebben veel data in de loop der jaren opgebouwd. Onze behoefte was daar meer uit te halen. Meer dan we nu doen.” Zo kwam Oefenen.nl in contact met Microsoft en de Microsoft Azure Academy. “Die heeft kritisch naar onze data gekeken en er conclusies uit getrokken. ”Bijvoorbeeld dat we sommige vragen niet kunnen beantwoorden met de huidige data. En ze hebben tips gegeven over hoe we op een andere manier gegevens kunnen opslaan en weergeven.”

Zeker nu Oefenen.nl gaat werken met CRM (customer relationship management of relatiemarketing, waarbij klantgegevens worden geanalyseerd, red.) “kunnen we dat goed gebruiken. Uiteindelijk willen we weten hoe we onze gebruikers beter kunnen bedienen. Dat is ons voornaamste doel.”

Ongoing process
Schrijvers is tevreden met de begeleiding die ze van Microsoft hebben gekregen. ”Microsoft heeft de richting bepaald, de juiste vragen gesteld en met een scherpe, kritische blik naar onze data gekeken.” Toch plaatst Schrijvers er een kanttekening bij. “Het is vooral een leermoment voor onszelf geweest. We moeten de volgende keer nog nadrukkelijker aangeven wat precies onze vraagstelling is.” En het is natuurlijk een ongoing process, stelt zij. “We raken nooit uitgeleerd.”

Schrijvers is, concluderend, positief over de inbreng van Impact Matters. “Die heeft veel partners in hun bestand die veel te bieden hebben. Het is heel boeiend om te sparren met mensen die verstand van zaken hebben. Daar hebben we veel van geleerd.”

Info: www.oefenen.nl

Interview: Nicole Mulders, journaliste
januari 2019

“De medemens als uitgangspunt, dat vind ik prachtig!” interview met Hans Lacroix

In Oktober mocht organisatieadviseur Hans Lacroix de Impact Matters award 2018 in ontvangst nemen. Hans heeft in een half jaar tijd een Excel Dashboard ontwikkeld voor de Zorgcafé’ s van Dokters van de Wereld en daarmee de impact van de organisatie in kaart kunnen brengen.

Momenteel is Hans nog steeds in contact met het Zorgcafé; een plek waar mensen, waaronder veel nieuwkomers, terecht kunnen die geen toegang hebben tot reguliere zorg in Nederland. Hier kunnen zij hun gezondheidsklachten, zorgproblemen of verhaal bespreekbaar maken. Bij het Zorgcafé werken dan ook veel verschillende psychosociale ondersteuners die nauw samenwerken met tolken, om zo voor iedereen een passend gesprek te kunnen bieden. Dokters van de Wereld wilde meer en beter inzicht krijgen in hoeveel mensen hun zorgcafés bezoeken, waar komen ze vandaan, wat is hun hulpvraag, wat is de bezoekfrequentie, wat is de meerwaarde van de Zorgcafé’s etc.

Impact Matters koppelde Hans als expert op het gebied van verandermanagement aan Dokters van de Wereld om hen hiermee te helpen. Hans werd vooral getrokken door het project omdat hij een grote Excel liefhebber is. “Ik had voorheen niet zo veel ambities op het gebied van maatschappelijk werk, maar het Impact Matters traject heeft mij in laten zien dat openheid, sfeer en kleurrijkheid op de werkvloer kan bijdragen aan hele mooie resultaten.” Samen met Dokters van de Wereld is hij aan de slag gegaan om in kaart te brengen welke informatie ze nodig hebben en voor wie, waarom de informatie nodig is, waar en hoe deze informatie vervolgens verkregen kan worden. Dit heeft geleid tot een hernieuwde opzet van een (bezoekers)registratie systematiek waardoor alle gewenste informatie op een uniforme en efficiënte manier wordt verzameld. Dit was misschien wel de grootste uitdaging en ook wel de grootste verandering op de werkvloer. Met deze registratie systematiek als basis heeft Hans een Dashboard in Excel ontwikkeld waarmee het management inzage krijgt in alle informatie die voor hen belangrijk is.

Onder het motto “verras je klant!” heeft Hans het niet gelaten bij het ontwikkelen van het Dashboard alleen. “Ik vind het belangrijk dat de vertaalslag naar de werkvloer wordt gemaakt. Iedereen moet het product gemakkelijk kunnen gebruiken en begrijpen waarom het is ontwikkeld”.
Tijdens zijn eindpresentatie is ook een versie in PowerPoint van het dashboard gepresenteerd. Deze PowerPoint wordt volledig automatisch gegenereerd uit Excel. Met deze versie van het Dashboard kan het management van Dokters van de Wereld de Zorgcafé resultaten op een professionele manier aan externe belanghebbenden presenteren. “De Impact Matters Award staat pontificaal bij mij thuis, nu hoop ik dat de impact van het Zorgcafé, met behulp van mijn bijdrage, ook zo pontificaal de wereld in gebracht kan worden!”.

Interview: Isabel Verwiel, november 2018

“De uitdrukking ‘Niet lekker in je vel zitten’ is eigenlijk heel letterlijk” - interview met Jantine van ’t Klooster

Jantine van ’t Klooster is directeur van het Huidfonds, een organisatie die zich inzet voor het voorkomen van huidaandoeningen, het verbeteren van de huidverzorging en acceptatie van de huid die ‘anders’ is.

Het Huidfonds heeft een omvangrijke doelgroep: 2 miljoen Nederlanders hebben huidklachten en 1,2 miljoen van deze mensen heeft chronische huidklachten. “Onze missie is dat er minder mensen met huidaandoeningen zijn en dat de mensen met een huidaandoening goed geholpen worden.” Zeven van de tien mensen met een huidaandoening rapporteren een ernstig verlies van kwaliteit van leven. Concreet betekent dit dat sommige mensen de hele dag jeuk en pijn hebben en er speelt ook veel sociale onzekerheid. “Het hebben van een gezonde huid lijkt misschien vanzelfsprekend, maar het is een heel groot goed,” vertelt Jantine. “De uitdrukking ‘niet lekker in je vel zitten’ is eigenlijk heel letterlijk.”

Samen met twee adviseurs van KWINK groep zijn Jantine en haar collega’s bezig om de strategie van het Huidfonds nog beter te laten aansluiten op impact. Ze gebruiken de Theory of Change om te kijken hoe de missie van het Huidfonds vertaald wordt in hun activiteiten, en hoe dit nog beter kan.

Impact Matters heeft beide partijen bij elkaar gebracht en het project in gang gezet. Jantine: “De samenwerking met Impact Matters is heel waardevol omdat je als goed doel nou eenmaal beperkte middelen hebt. Impact Matters slaat een brug tussen professionals en goede doelen waardoor wij als organisatie kunnen professionaliseren, zonder dat we daar de hoofdprijs voor betalen.

Het is heel erg leuk om samen te werken met goede professionals waarvan je ook merkt dat zij echt enthousiast zijn, dat is toch anders dan wanneer je iemand inhuurt. Het zorgt voor een bepaalde energie die heel leuk is.” Het project loopt nog, en zal voor de komende drie jaar de richting van het Huidfonds bepalen. In de tussentijd zullen Jantine en haar collega’s niet stil zitten: na dit project begint een nieuw project via Impact Matters. “We zijn een open en leergierige organisatie,” lacht Jantine.

September 2018
Interview door Mare Groen

“Het is niet alleen maar een gunst”, interview met Zinzi Stasse van Twynstra Gudde

“Juist omdat iedereen zijn eigen kwaliteit meebrengt zijn we een breed bureau dat veel
talent in huis heeft.” Zinzi Stasse praat over Twynstra Gudde, het organisatieadviesbureau
waar ze werkt. Via Impact Matters werkt ze aan een project voor Stichting ZIE (Zorg
Intensief en Epilepsie).

Zinzi heeft arbeids- en organisatie psychologie en bedrijfskunde gestudeerd. En ze heeft
een maatschappelijk hart: “Bij mijn studie bedrijfskunde ging het vooral over winst
maken. Ik vind alleen maar geld verdienen niet zo interessant. Ik richt me liever op
People Planet Profit: hoe kunnen we rekening houden met winst, maar tegelijkertijd ook
met de planeet en met mensen?” Haar huidige werk sluit goed aan op die vraag. Zinzi
werkt als projectleider om ondernemerschap in ontwikkelingslanden dat zich richt op
de Sustainable Development Goals te stimuleren. “Wij bieden ‘journeys’ aan; trajecten
die focussen op hoe je tegelijkertijd je bedrijf én de wereld kunt helpen.”

Daarnaast begeleidt ze samen met haar collega Jeroen den Uyl Stichting ZIE met het
formuleren van een heldere visie en missie. “De stichting is een belangrijke partij in de
wereld van epilepsie. De vraag die nu voorligt is hoe de stichting zich verhoudt tot
andere partijen. Ze willen geen dubbel werk doen, maar juist waarde toevoegen. Het
gaat dus over de organisatie zelf, maar juist ook over hun samenwerking met andere
stakeholders.” Meestal werkt Zinzi met een duidelijk afgebakend stappenplan. “Nu is het
echt samen zoeken en verkennen en dat vind ik heel erg leuk: je hebt echt het gevoel dat
je er samen instaat.” Het onderwerp, epilepsie, was nieuw voor Zinzi: “Het is heel
interessant om te zien in wat voor speelveld zij zich bevinden. Wat ik er ook leuk aan
vind is dat ze vaak zelf al het antwoord op vragen hebben, maar dat ze daar door ons
achterkomen. Wij geven vervolgens advies zodat zij aan de slag kunnen met die
antwoorden. ”

Wat Zinzi van Impact Matters vindt? “Ik zou eigenlijk wel willen dat het binnen
Twynstra Gudde wat meer zou gaan leven, want het is hartstikke goed te combineren
met ander werk, juist omdat ik vaak met heel veel energie uit een afspraak terugkom.”

Als ik haar aan het einde van ons interview vraag of ze nog iets wil toevoegen zegt ze: “Ik
kan het iedereen aanraden om hier vrije uren aan te besteden; het is niet alleen maar
een gunst die je levert, maar je leert er zelf ook veel van. Zoveel tijd kost het niet.”

Interview Mare Groen, mei 2018

"Er is een hele wereld te winnen", interview met Reda Belkadi, directeur SKC


Reda Belkadi is directeur van de grootschalig opererende Stichting voor Kennis en sociale Cohesie (SKC). “Sociale cohesie is ons grootste doel. We richten ons op jongeren die opgroeien in kansarme omgevingen. We willen dat ook zij straks actief mee kunnen en willen doen aan de samenleving.” SKC bereikt dat door hen op cognitief, sociaal-emotioneel en cultureel vlak te ondersteunen. “De grondslag van de stichting is heel positief: er is niks mis met die groepen jongeren, maar er is vaak gebrek aan tijd of geld. Deze jongeren zijn een bron van potentie, die je moet zien te ontwikkelen. Er is een hele wereld te winnen.”

Momenteel lopen er drie projecten met SKC en Impact Matters: het ontwikkelen van een meerjaren strategie, een business model voor het rekenbuddy project en het maken van een social media plan. In 2010 heeft de stichting een strategische visie ontwikkeld. “We wilden meerdere partnerschappen aangaan, onder andere met het bedrijfsleven en we wilden meer verschillende programma’s aanbieden voor jongeren.” Inmiddels is het 2018, en daarom helpt een strategisch specialist van ABN Amro SKC om hun visie verder te ontwikkelen en te realiseren. “We hebben met hem een meerjarenplan bedacht en binnen het team is er echt beweging in gang gezet,” vertelt Reda.

Het rekenbuddy project van SKC biedt een kind een betrokken stadgenoot die aan huis het kind, en tegelijkertijd de ouders, vaardigheden leert. Met het business model wat nu ontwikkeld wordt kan SKC mensen uit het bedrijfsleven als rekenbuddy betrekken bij het project. Want zo biedt het project het gezin ook een waardevol contact. Reda is heel blij met de samenwerking met Impact Matters: “Impact Matters verzorgt verbindingen die voor ons heel waardevol zijn. Stichtingen hunkeren naar hulp van experts en het bedrijfsleven is nieuwsgierig. Impact Matters speelt een heel goede rol door deze partijen met elkaar in contact te brengen.”

Het project waarin Sanne van Microsoft samen met SKC een social media plan gaat maken is net van start gegaan. Volgens Reda kan de social media van SKC beter. Hij lacht: “We maken hier zoveel mooie verhalen mee! Die verhalen willen we ook online vertellen.” De resultaten van de projecten via Impact Matters zullen binnenkort en op de langere termijn te zien zijn, ik ben benieuwd!

Wil je meer weten over Stichting voor Kennis en sociale Cohesie? Bezoek de website van SKC.  

"De toekomst is van iedereen", interview met Caroline Williams van Microsoft

Foto: Caroline Williams (midden) met haar stagiaires Rayan (links) en Semith (rechts).

Het is maandagochtend als ik op bezoek ben in het kantoor van Microsoft in Amsterdam voor Caroline Williams.

Bevlogenheid en een grote visie typeren Caroline. Zij en haar team ontwikkelen een plan voor Microsoft over digitale inclusie, economische empowerment, en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor Nederland.

Bij Microsoft krijgen werknemers jaarlijks drie werkdagen om vrijwilligerswerk te doen. Caroline stimuleert sinds juni 2017 actief het gebruik van die dagen door het aanbieden van verschillende invulmogelijkheden. Impact Matters is een voorbeeld van een meer structurele commitment. “De projecten van Impact Matters passen heel goed bij het bedrijfsleven,” vertelt Caroline, “niet iedereen wil met een hond lopen of met ouderen koken; sommige mensen delen juist liever hun kennis en expertise.”

Waarom Microsoft graag vrijwilligerswerk stimuleert? Microsoft is een Amerikaans bedrijf, en in Amerika is het veel normaler dan in Nederland om veel aan vrijwilligerswerk te doen. “In Amerika hebben we niet de sociale vangnetten die er hier wel zijn,” vertelt Caroline, “daarom zijn we het daar veel meer gewend om vrijwilligerswerk te doen. We gaan er daar vanuit dat als er een probleem is, dat we dan als burgers samenkomen om een oplossing te vinden. Mensen zijn er veel meer betrokken dan in Nederland.” In Amerika bestaat dus meer een vrijwilligerscultuur, maar bedrijven stimuleren vrijwilligerswerk ook actief door sterke vrijwilligersprogramma’s aan medewerkers aan te bieden. Caroline zet voor Microsoft in Nederland ook zo’n systeem op. “Dat past bij Microsoft: onze mission statement is ‘to empower every person and every organization on the planet to achieve more.”

Hoe ze voor elkaar gaan krijgen dat iedereen meedoet? Met een wedstrijd! “Elk kwartaal is er een soort wedstrijd voor de beste werknemer, onze algemeen directeur geeft dan een star award, die de werknemer vervolgens in zijn of haar annual report kan zetten.”

Wanneer ik Caroline vraag naar haar eigen drive, antwoordt ze dat we allemaal in deze maatschappij wonen, “en dat betekent ook dat we vragen moeten stellen aan elkaar: wat is onze samenleving? Wat is onze maatschappij? En hoe willen we dat het eruit ziet? Uiteindelijk zijn wij verantwoordelijk voor ons stuk ervan, ‘nobody can care more about your life than you do.’ De toekomst is voor iedereen, niet alleen voor de mensen die het kunnen bepalen.” Dat statement lijkt me een mooi einde, en tegelijkertijd een heel mooi startpunt. Succes en bedankt Caroline, Rayan en Semith!

Interview: Mare Groen, januari 2018

Een nieuwe blik, interview met Petra Derkx

“Dat vind ik zo mooi van Impact Matters: professionals krijgen een andere blik op organisaties en tegelijkertijd kunnen ze hun kennis en ervaring inzetten om de impact van ideële organisaties groter te maken,” aldus Petra Derkx, die ik op het station van Den Bosch ontmoet voor koffie. Petra heeft zich ingezet voor een grote stichting. Maar wie is Petra precies, en wat heeft ze allemaal voor die stichting gedaan?

Als begeleider van cultuurverandertrajecten bij verschillende onderdelen van de Rabobank heeft Petra veel ervaring in het kijken naar de cultuur binnen een organisatie. Door haar ervaring met bedrijfsculturen kwam Petra via Van Ede & Partners en Impact Matters terecht bij een grote stichting met een cultuurvraagstuk. Voor de stichting, die volledig uit vrijwilligers bestaat, deed ze heel veel interviews. Die gaven Petra een heel nieuwe blik: “In de corporate wereld is alles strak geregeld. Daar denk je in structuren, processen en beoordelingscycli, terwijl je je bij een vrijwilligersorganisatie moet afvragen: hoe kunnen we dit op een zo creatief mogelijke manier met zo min mogelijk middelen en formule structuren oplossen? Je moet heel anders gaan denken.” Dat beviel Petra goed: “Ik heb nu één opdracht voor Impact Matters gedaan, maar ik wil dat eigenlijk wel vaker doen, want ik vond het leuk en zinvol.”

Maar wat maakte het precies zo leuk? “Veel vrijwilligers deden hun werk voor de stichting naast een fulltime baan en gezin, daarom belde ik vaak ’s avonds, om 21.00 uur. Dan ben ik meestal al ontzettend moe, maar na die gesprekken zat ik altijd vol energie. Er zit zoveel passie en drive bij die mensen.” Maar de nieuwe blik die Petra door het project kreeg, ging niet alleen over de stichting: “het bijzondere vond ik ook dat het project me leerde wat ìk kan. In je werk ben je heel vaak onbewust bekwaam; je kwaliteiten worden al gauw vanzelfsprekend. En tijdens zo’n opdracht van Impact Matters denk je soms: wauw, hier voeg ik echt wat toe. Ik werd daar zelfs een beetje zenuwachtig van.”

Voor de stichting ligt er nu een rapport met adviezen. Petra gaat nog een dag met het bestuur van de stichting aan de slag zodat ze de aanbevelingen ook echt kunnen implementeren. Of het project helemaal verlopen is volgens Petra’s oorspronkelijke plan? “Ik had eerst een hypothese die ik wilde toetsen, met een aantal vragen. Maar tijdens de gesprekken bleek de oorzaak heel anders dan vooraf gedacht. De gesprekken gingen daardoor steeds meer over de mensen zelf en hun drijfveren. Die openheid heeft me enorm verrast.” De openheid heeft Petra ook geholpen met het bereiken van het resultaat dat er nu ligt. Petra: “dat is het mooie aan wat Impact Matters doet; professionals koppelen aan ideële organisaties, waardoor ze wat hulp krijgen om wat ze doen nog beter te doen. Hoe mooi is dat?”

Interview: Mare Groen, december 2017

Optimaliseren vrijwilligersbeleid, interview met Jane Trijzelaar, Stichting Laat Ze Maar Lachen


Hoe zou je de doelstellingen van de stichting kort omschrijven?

We organiseren uitjes voor kinderen die leven van een minimaal budget en doorgaans niet op veel plaatsen komen. Wij maken de wat duurdere uitjes zoals een bezoek aan de Efteling of Artis voor hen toegankelijk, maar we gaan bijvoorbeeld ook een dag onder begeleiding van een boswachter de natuur in. Onze vrijwilligers gaan mee als begeleiders en zijn dus ook de hele dag op pad.

Het gaat ons niet alleen om de activiteit, maar ook om het geven van aandacht aan deze kinderen. Ze kunnen tijdens zo’n dag hun verhaal kwijt. Al met al willen we ze gewoon een hele leuke dag bezorgen.

Hoe ziet de structuur van de vereniging eruit en wat is daarin jouw rol?
Onze vijf activiteitencoördinatoren zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de uitjes. Ik zie toe op dit proces en voer ook de eerste gesprekken met vrijwilligers om daar een eerste schifting in te maken. Ook onderhoud ik contacten met bedrijven, die ons soms actief benaderen omdat ze een bijdrage willen leveren.

Wat waren de dingen waar jullie tegenaan liepen die hebben geleid tot het project bij Impact Matters?
We wilde graag inzichtelijk krijgen waar vrijwilligers behoefte aan hebben. Naast de uitjes voor kinderen organiseren we zo nu en dan namelijk ook bijeenkomsten voor vrijwilligers, zoals een avond over het gedrag van kinderen. We merkten dat het animo daarvoor vrij laag was, wat een aantal vragen opriep. Moeten we dit doorzetten? Kunnen we onze communicatie verbeteren? Wat verwachten onze vrijwilligers van ons? Maar ook: wat kunnen wij van hen verwachten? Je bent vrijwilliger, maar hoe ver gaat je commitment daarin?

Impact Matters heeft de vereniging gekoppeld aan Elske Mertens, werkzaam bij Boer & Croon. Hoe heeft zij zich ingezet voor jullie stichting en hoe hebben jullie dit proces ervaren?
Elske heeft marktonderzoek gedaan om ons zo te kunnen wijzen op verbeterpunten met betrekking tot de omgang met onze vrijwilligers. Het was voor ons belangrijk dat de aanbevelingen haalbaar zouden zijn binnen de kaders van het vrijwilligerswerk. Elske snapte goed wat de bedoeling was en haar aanpak was zeer goed uitgedacht. Een deel van de aanbevelingen heeft onze vermoedens bevestigd, maar Elske wist deze punten te verduidelijken en om te zetten in concrete stappen.

Het project liep iets langer dan gedacht, maar dat was voor ons geen probleem. Belangrijk was dat we elkaar wisten te vinden wanneer dat nodig was. Dat contact verliep op een persoonlijke manier, bijvoorbeeld via WhatsApp. Dat werkte goed.

Hoe kijk je terug op de rol van Impact Matters en zou je dit traject aanbevelen bij andere ideële organisaties?
Henriette van Impact Matters is als eerste met ons gaan zitten om onze vraag goed te formuleren. Dit verliep allemaal heel prettig omdat Henriette de juiste vragen weet te stellen om de behoefte helder te krijgen. Ook voorafgaand aan ons eerste gesprek met Elske heeft Henriette de doelstellingen van het gesprek met ons doorgenomen zodat we goed voorbereid het gesprek in gingen.

Impact Matters helpt je om een vraagstuk concreet te maken en zoekt vervolgens naar de aangewezen persoon om met dat vraagstuk aan de slag te gaan tot bruikbare vervolgstappen te komen. Henriette is daarbij zeer behulpzaam en benaderbaar. Kort gezegd was onze ervaring helemaal top!

Interview: Twan Zijlstra, november 2017

"Zichtbare impact is heel motiverend", Elske Mertens van Boer & Croon

Kun je iets vertellen over je achtergrond en werk bij Boer & Croon?
Ik werk nu ongeveer vier jaar bij Boer & Croon, een managementbureau dat onder andere interim- en projectmanagers uitzendt naar grote bedrijven en overheidsinstellingen. Mijn persoonlijke interesse ligt doorgaans bij de grote corporates, maar ik ben recentelijk ook actief bij een overheidsgerelateerde klus.

Typerend voor managers van Boer & Croon is dat we breed geïnteresseerd zijn en het als een uitdaging zien om in uiteenlopende omgevingen onze vaardigheden in te zetten. De omgeving is vaak hectisch en je moet je je snel inwerken in nieuwe materie om knelpunten op te lossen en de organisatie te versterken. Dat alles zorgt voor een steile leercurve.

Hoe is de koppeling met Stichting Laat ze maar Lachen tot stand gekomen?
Deze stichting, die uitjes organiseert voor kinderen van ouders met een laag inkomen, had een drietal vragen die Impact Matters aan Boer & Croon heeft voorgelegd. Ik kwam in aanmerking omdat mijn huidige klus slechts een deel van de week in beslag neemt, en natuurlijk omdat het me erg leuk leek. Zelf kon ik aangeven met welke vraag ik graag aan de slag zou willen gaan. De vraag die ik koos had te maken met de relatie tussen de stichting en haar vrijwilligers, en hoe die te versterken.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen je normale werkzaamheden en dit project?
Het maatschappelijke karakter van het project maakt het natuurlijk anders, maar het verschil zit ook in de schaal van de organisaties waarvoor ik me inzet. Bij een stichting als deze zijn de lijntjes kort. Het leuke daarvan is dat je direct terugziet dat mensen je werk waarderen. Je hebt sneller het gevoel dat je impact maakt.

Bij kleine ideële organisaties moet je er ook rekening mee houden dat er geen grote budgetten zijn. Daarbij bestaat bij Stichting Laat ze maar Lachen ook het bestuur geheel uit vrijwilligers die beperkt zijn in hun tijd. Ik had voortdurend in mijn achterhoofd: mijn aanbevelingen moeten voor hen wel uitvoerbaar zijn. Dit vereist een andere manier van kijken.

Wat zie je als jouw grootste toegevoegde waarde voor de doelstellingen van deze vereniging?
Juist omdat Stichting Laat ze maar Lachen volledig wordt bestuurd door vrijwilligers is het waardevol dat iemand van buitenaf zich eens met volle aandacht en een frisse blik op een bepaald onderwerp focust. Mijn aanpak bestond uit drie onderdelen: in gesprek gaan met de vrijwilligers, een deel literatuuronderzoek, en een vergelijking met andere stichtingen die op dit gebied goed presteren. Zo kon ik bepaalde gedachtes die mogelijk al aanwezig waren bij de stichting verduidelijken en onderbouwen, om daarna tot concrete vervolgstappen te komen.

Wat heeft het project jou zelf opgeleverd?
Het is heel leuk om je kennis en kunde in te zetten voor een maatschappelijk doel. Je draagt iets bij, maar wel vanuit je eigen expertise, en dat voelt goed. Tegelijk werkt de zichtbare impact die je maakt heel motiverend. Je ziet dat men blij is met wat je doet.

Hoe zou je de rol van Impact Matters in het gehele traject omschrijven, en is dit iets dat je andere zou aanbevelen?
Henriette van Impact Matters is heel toegankelijk en geeft het vertrouwen dat ze op ieder moment klaar staat om te overleggen en te ondersteunen. Het is fijn om te merken dat iemand een vinger aan de pols houdt.

Ik zou een project als dit graag vaker doen. Het is heel fijn om je vanuit je eigen expertise in te zetten voor een ideëel doel. Dat kan ik iedereen aanraden.

Interview: Twan Zijlstra, oktober 2017

Waarom als bedrijf meewerken? interview met Roemer Alfrink van Young Colfield

Je bent Commercieel Manager bij Young Colfield. Kan je kort iets vertellen over jullie doelstellingen?
Jonge academici met nul tot twee jaar werkervaring komen bij ons in dienst om vervolgens een leertraject aan te gaan en opdrachten uit te voeren. Vaak hebben onze jonge talenten een bedrijfs- of bestuurskundige achtergrond en zijn ze breed geïnteresseerd. Wij plaatsen ze bij bedrijven die matchen met hun interesses, met als doel dat ze een plek vinden waar ze kunnen leren en ontdekken. Je moet denken aan grote bedrijven zoals de ING, IKEA en KLM, maar ook aan overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Daar zit dus zeker een raakvlak met Impact Matters.

Ook jullie gaan voor individuen op zoek naar een passende uitdaging, zij het met een iets andere focus. Hoe ontstond de samenwerking met Impact Matters en wat is daarvan de toegevoegde waarde?
Wij kwamen in aanraking met Impact Matters doordat een oud Young Colfielder, zo noemen wij onze voormalige trainees, aan een project had deelgenomen en daar enthousiast over vertelde. We hebben toen direct onderzocht of we dit concept bij onze activiteiten konden inpassen. Er kan soms ruimte ontstaan tussen twee andere opdrachten als een startdatum bijvoorbeeld nog even op zich laat wachten. Dit zijn momenten waarop projecten van Impact Matters een mooie aanvulling vormen.

De projecten van Impact Matters leveren andersoortige vragen en hebben een maatschappelijk karakter. Natuurlijk worden ze op vrijwillige basis uitgevoerd, waardoor een intrinsieke motivatie extra belangrijk is, maar ook flexibiliteit, een zeer concrete opdracht en een heldere kop en staart maken dat deze projecten mooi in te passen zijn in de reguliere werkzaamheden van onze trainees.

Wat waren belangrijke leerpunten naar aanleiding van de twee projecten die jullie tot nu toe hebben gedaan?
Ons eerste project ging om het indienen van een subsidieaanvraag. Het tweede voerden we uit voor Stichting Mijn Held. We hebben daar vooral van geleerd hoe belangrijk het is om regelmatig te evalueren. De projecten bieden bovendien de mogelijkheid om in een team met andere Young Colfielders samen te werken. Dit werken in een team is iets dat ze bij onze opdrachtgevers - in hun reguliere functies - bijna nooit doen. Impact Matters houdt er rekening mee dat Young Colfielders anders denken en van een nieuwe generatie zijn, en maakt een goede shifting qua opdrachten. Henriette weet goed in te schatten wat bij Young Colfield past.

Impact Matters brengt twee werelden bij elkaar en vervult daarin een begeleidende rol. Hoe hebben jullie dit tot nu toe ervaren?
Henriette hield het belang van onze trainees goed voor ogen. De ideële organisatie moet geholpen zijn, maar bij ons is het tegelijkertijd een leerschool voor onze trainees. Daar heeft Impact Matters ook oog voor. Regelmatig werd bij mij getoetst hoe bepaalde vragen zouden landen bij onze trainees, zodat we daarin eventueel kunnen bijsturen. Dat hebben wij als erg prettig ervaren.

Na de positieve ervaringen willen jullie vast blijven samenwerken. Staan er al nieuwe projecten op stapel?
Wij hebben al enkele vragen binnengekregen van ideële organisaties die op deze manier met ons zouden willen samenwerken. Omdat dit niet onze core business is, hebben we deze vragen doorgezet naar Impact Matters. Het zou best kunnen dat deze of andere vraagstukken weer terug komen bij ons. Wij zouden de samenwerking met Impact Matters graag op een structurele manier inpassen. Daar zijn we op dit moment naar aan het kijken.

Zou je Impact Matters aanbevelen bij andere grote bedrijven?
Impact Matters is een heel waardevol initiatief en een absolute aanrader wanneer je als organisatie bij wil dragen aan maatschappelijke vraagstukken. Het past goed bij onze manier van werken. Een van de grote voordelen is, dat we complementaire en andersoortige opdrachten kunnen bieden aan onze trainees, waardoor ze te maken krijgen met zaken waar ze anders geen weet van zouden hebben. De samenwerking met Impact Matters maakt een unieke manier van bijdragen mogelijk.

Interview: Twan Zijlstra, september 2017

Merkpositionering en customer journey voor Arts & Voeding. Interview met Esther Tamboer

Met rijke werkervaring bij verschillende bedrijven heb je onlangs besloten een nieuwe stap te zetten. Kan je daar iets over vertellen?
Ik heb de afgelopen 15 jaar gewerkt in het bedrijfsleven, onder andere bij Unilever en Douwe Egberts. Ik kwam op een punt aan waarop ik iets anders wilde. Noem het zingeving, of in ieder geval een bepaalde maatschappelijke toegevoegde waarde. Dat is iets wat ik in het bedrijfsleven onvoldoende kon vinden.

Je hebt als professional meegedaan aan een project van Impact Matters, waarbij je jouw kennis en expertise hebt ingezet voor de Vereniging Arts en Voeding. Hoe is deze koppeling tot stand gekomen?
Ik ben gestopt bij Douwe Egberts en ben me als zelfstandige gaan oriënteren op de mogelijkheden. Ik heb sindsdien vrijwilligerswerk gedaan en met heel veel mensen gesproken. Een van die mensen was Henriette van Impact Matters. Door mijn interesse in de zorgsector en mijn affiniteit met voeding werd de link gelegd met de Vereniging Arts en Voeding.

Wat zie je als jouw grootste toegevoegde waarde voor de doelstellingen van deze vereniging?
De belangrijkste vraag ging over ledenwerving en ledenbehoud. Dat is natuurlijk ontzettend breed. Er kwam zoveel op de vereniging af dat het soms moeilijk te managen viel. Ik zag het vooral als mijn toegevoegde waarde om aan de hand van bepaalde methodes structuur aan te brengen. Dat heb ik bij mijn voormalige werkgevers ook altijd gedaan.

We zijn begonnen met de merkpositionering aan de hand van een positioneringsmodel. Daarbij kijk je naar wat je wel, maar ook naar wat je juist niet moet doen, om zo een sterk merk te bouwen. Ook hebben we gebruik gemaakt van de customer journey methode, waarbij we keken naar het pad dat huisartsen (de doelgroep) bewandelen. Zo konden we beter in kaart brengen hoe we deze groep het beste kunnen bereiken.

Het project is inmiddels afgerond. Wat heeft dit project jou zelf opgeleverd, en hoe heb je de rol van Impact Matters ervaren?
Voor mij was dit een mogelijkheid om een kijkje in de keuken te nemen van de zorgsector, hoe het daar reilt en zeilt. Ook voorziet het in een stuk maatschappelijke betrokkenheid waar ik naar op zoek was.

Gedurende het hele traject heb ik contact gehad met Henriette van Impact Matters. Zo konden we goed afstemmen of mijn aanpak en het verloop strookten met de verwachtingen. Dit waren altijd informele en leuke gesprekken, waarbij ook ruimte was om te sparren over toekomstige mogelijkheden en verbeterpunten voor Impact Matters zelf.

Zou je Impact Matters aanbevelen aan andere ideële organisaties?
Impact Matters is een mooi initiatief. Het geeft ideële organisaties de kans om expertise aan te trekken die ze zelf niet in huis hebben, en voor professionals uit het bedrijfsleven is het een mooie kans om hun kennis en ervaring eens ergens anders in te zetten, en zich op die manier te verbreden. Als het bedrijf waarvoor je werkt hier voldoende ruimte voor kan bieden, zou ik het anderen zeker aanraden om aan een project van Impact Matters deel te nemen.

Interview: Twan Zijlstra, augustus 2017

Vereniging Arts en Voeding krijgt ondersteuning bij ledenwerving. Interview met Iris de Vries

 

Je bent zelf huisarts. Wat heeft geleid tot de oprichting van deze vereniging?
Ik ben huisarts in opleiding, maar al enkele jaren actief in de praktijk. Ik heb de Vereniging Arts en Voeding samen met een collega opgericht omdat wij merkten dat de rol van voeding in de geneeskunde is onderbelicht. In zowel de basisopleiding als de vervolgopleidingen wordt er eigenlijk geen aandacht aan besteed, terwijl voeding een grote rol kan spelen in zowel het voorkomen als het genezen van bepaalde aandoeningen. De doelstelling van de vereniging is om het bewustzijn onder huisartsen omtrent de rol van voeding en levensstijl te vergroten. Dit moet ertoe leiden dat huisartsen hun patiënten beter van dienst kunnen zijn.

Het oprichten en besturen van een vereniging vraagt uiteraard om andere kennis en vaardigheden dan je werk als huisarts. Wat zie je zelf als je belangrijkste rol binnen de vereniging, en waar liepen jullie tegenaan?
Naast de inhoudelijke expertise die wij als artsen meebrengen, had ik ook enige bestuurservaring die ik hier kon inzetten. Gaandeweg word je daar beter in. Ook houd ik me bezig met de interne communicatie.
Met name de PR-kant miste we nog. Dat is niet onze achtergrond. We hadden een goed beeld van waar me met de vereniging heen wilden, maar we wisten niet precies hoe we dit het beste konden overbrengen. Dit is voor ons wel erg belangrijk, vooral met het oog op ledenwerving en ledenbehoud.

Impact Matters heeft de vereniging gekoppeld aan Esther Tamboer. Zij heeft een achtergrond bij Douwe Egberts, maar werkt tegenwoordig als zelfstandig consultant. Welke expertise bracht zij met zich mee?
Esther heeft ons geholpen op het gebied van externe communicatie, met als doel dat wij onze doelgroep op een optimale manier kunnen bereiken. We hebben samen gewerkt aan het verwoorden van onze merkessentie. Ook bracht ze bepaalde methodes in, zoals de zogenaamde customer journey. Daarbij kijk je door de ogen van je customers, in ons geval potentiële leden, en vorm je een beeld van hoe zij logischerwijs met ons in aanraking kunnen komen. Een voorbeeld daarvan is een belangrijk congres waar huisartsen samenkomen. Dat is een event waar wij wellicht aanwezig moeten zijn. Ook hielp ze ons om verschillende communicatie-uitingen, bijvoorbeeld de deelname aan een dergelijk event, concreet te maken.

De professionals die betrokken zijn bij projecten van Impact Matters, doen dit grotendeels op vrijwillige basis. Hoe hebben jullie, met het oog op dit vrijwillige karakter, de commitment van Esther ervaren binnen dit project?
Esther kwam zeer professioneel op ons over. Dat haar inzet bij ons grotendeels op vrijwillige basis plaatsvond, was voor ons niet merkbaar. Een van haar sterke punten is het vinden van de juiste balans tussen enerzijds sturen en anderzijds ruimte bieden voor eigen inbreng. Door de juiste vragen te stellen, zette ze ons aan het denken. Vervolgens konden we zelf de volgende stap zetten.

Hoe kijk je terug op de rol van Impact Matters?
Impact Matters heeft ons gekoppeld, en dat bleek een succesvolle match. De samenwerking met Esther verliep voorspoedig, waardoor actief bijsturen vanuit Impact Matters nauwelijks nodig was. Desondanks hield Henriette van Impact Matters een vinger aan de pols door gedurende het traject aan te sluiten bij overleg via Skype, en was zij voor ons bereikbaar wanneer nodig.

Zou je dit traject aanbevelen bij andere ideële organisaties?
Wij zouden Impact Matters zeker aanbevelen aan anderen; zeer toegankelijke diensten van goede professionals! Henriette voelt goed aan wat nodig en passend is.

(interview: Twan Zijlstra, augustus 2017)

Business case voor kinderpostzegels

Het eerste project van Impact Matters was voor Stichting Kinderpostzegels. Medewerkers van Microsoft, Tosti Creative en Young Colfield hebben plannen gemaakt voor het business model van de toekomst.

Jeroen den Tex directeur van stichting Kinderpostzegels: “ Ik ben positief verrast over de samenwerking met Impact Matters. Deze frisse blik van buiten is precies wat we bij onze stichting nodig hebben om toekomstbestendig te worden.”

Stef Hoeke van Microsoft en betrokken bij dit project: “ Ik was meteen enthousiast over de opdracht en vind de begeleiding vanuit Impact Matters erg prettig. Het geeft me veel voldoening om voor Impact Matters aan de slag te zijn.

Februari 2017

Link naar

Impact Matters voor wie?

ideële organisaties

goede doelen, sociale dienstverlening, milieu, educatie

professionals

met HBO+ niveau en minimaal 3 jaar werkervaring

partner bedrijven

medewerkers motiveren, verbinden en ontwikkelen

Impact Matters

de verbindende schakel