"Zichtbare impact is heel motiverend", Elske Mertens van Boer & Croon

Door: Twan Zijlstra 19-5-2021

Kun je iets vertellen over je achtergrond en werk bij Boer & Croon?
Ik werk nu ongeveer vier jaar bij Boer & Croon, een managementbureau dat onder andere interim- en projectmanagers uitzendt naar grote bedrijven en overheidsinstellingen. Mijn persoonlijke interesse ligt doorgaans bij de grote corporates, maar ik ben recentelijk ook actief bij een overheidsgerelateerde klus.

Typerend voor managers van Boer & Croon is dat we breed geïnteresseerd zijn en het als een uitdaging zien om in uiteenlopende omgevingen onze vaardigheden in te zetten. De omgeving is vaak hectisch en je moet je je snel inwerken in nieuwe materie om knelpunten op te lossen en de organisatie te versterken. Dat alles zorgt voor een steile leercurve.

Hoe is de koppeling met Stichting Laat ze maar Lachen tot stand gekomen?
Deze stichting, die uitjes organiseert voor kinderen van ouders met een laag inkomen, had een drietal vragen die Impact Matters aan Boer & Croon heeft voorgelegd. Ik kwam in aanmerking omdat mijn huidige klus slechts een deel van de week in beslag neemt, en natuurlijk omdat het me erg leuk leek. Zelf kon ik aangeven met welke vraag ik graag aan de slag zou willen gaan. De vraag die ik koos had te maken met de relatie tussen de stichting en haar vrijwilligers, en hoe die te versterken.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen je normale werkzaamheden en dit project?
Het maatschappelijke karakter van het project maakt het natuurlijk anders, maar het verschil zit ook in de schaal van de organisaties waarvoor ik me inzet. Bij een stichting als deze zijn de lijntjes kort. Het leuke daarvan is dat je direct terugziet dat mensen je werk waarderen. Je hebt sneller het gevoel dat je impact maakt.

Bij kleine ideële organisaties moet je er ook rekening mee houden dat er geen grote budgetten zijn. Daarbij bestaat bij Stichting Laat ze maar Lachen ook het bestuur geheel uit vrijwilligers die beperkt zijn in hun tijd. Ik had voortdurend in mijn achterhoofd: mijn aanbevelingen moeten voor hen wel uitvoerbaar zijn. Dit vereist een andere manier van kijken.

Wat zie je als jouw grootste toegevoegde waarde voor de doelstellingen van deze vereniging?
Juist omdat Stichting Laat ze maar Lachen volledig wordt bestuurd door vrijwilligers is het waardevol dat iemand van buitenaf zich eens met volle aandacht en een frisse blik op een bepaald onderwerp focust. Mijn aanpak bestond uit drie onderdelen: in gesprek gaan met de vrijwilligers, een deel literatuuronderzoek, en een vergelijking met andere stichtingen die op dit gebied goed presteren. Zo kon ik bepaalde gedachtes die mogelijk al aanwezig waren bij de stichting verduidelijken en onderbouwen, om daarna tot concrete vervolgstappen te komen.

Wat heeft het project jou zelf opgeleverd?
Het is heel leuk om je kennis en kunde in te zetten voor een maatschappelijk doel. Je draagt iets bij, maar wel vanuit je eigen expertise, en dat voelt goed. Tegelijk werkt de zichtbare impact die je maakt heel motiverend. Je ziet dat men blij is met wat je doet.

Hoe zou je de rol van Impact Matters in het gehele traject omschrijven, en is dit iets dat je andere zou aanbevelen?
Henriette van Impact Matters is heel toegankelijk en geeft het vertrouwen dat ze op ieder moment klaar staat om te overleggen en te ondersteunen. Het is fijn om te merken dat iemand een vinger aan de pols houdt.

Ik zou een project als dit graag vaker doen. Het is heel fijn om je vanuit je eigen expertise in te zetten voor een ideëel doel. Dat kan ik iedereen aanraden.