KWINK groep helpt Huissens klooster op weg met governance

Door: Tom Schooltink 4-10-2021

 


De monastieke omgeving van het Dominicanerklooster in Huissen leent zich voor bezinning en bezieling. De Orde der Dominicanen droeg het klooster dit jaar over aan een stichting met ambitieuze doelstellingen. Welke structuur past daarbij? Adviseurs Frederique Uyterlinde en Maria Gayed van KWINK groep adviseerden over de governance van Stichting Dominicaner Klooster Huissen.

Geen alledaagse wereld was het, waarin Frederique en Maria deze zomer stapten. Tijdens hun eerste kennismaking met de Stichting Dominicaner Klooster Huissen bleven ze meteen een nachtje over. “Heel bijzonder”, noemt Frederique hun eerste kloosterervaring. “Overal waren groepen mensen bezig met allerlei activiteiten. Zo waren vrijwilligers spelletjes aan het spelen met ouderen met alzheimer en namen in de tuin jongeren deel aan een workshop. Er heerste een prettig soort rust en we voelden ons gelijk welkom.”

Verstilling en bezieling

Meer dan ooit worstelen mensen met psychische problemen en vragen over zingeving. De stichting wil daarom zoveel mogelijk mensen bereiken in haar missie een plek te bieden voor verstilling en bezieling. Dat was al de opdracht van de Dominicaner Orde die het klooster in 1858 betrokken. Ondertussen zet de secularisatie door en neemt de rol van de drie paters die de orde nu nog bemensen, langzaam af. Toen dit jaar ook het vastgoed werd overgedragen van de Orde aan de stichting, drong het vraagstuk van governance zich op. Frederique: “Ambities op het vlak van ondernemerschap, de groei van de stichting en het stakeholderveld: het zijn voorbeelden van elementen die je meeweegt in het bepalen van de juiste bestuursstructuur. Je zoekt een optimum tussen die elementen.”

Ambities

In het advies, vormgegeven door Frederique, Maria en hun collega Roel in 't Veld, komt een Raad van Toezicht-model naar voren als het meest geschikte model. Daarbij heeft een directeur-bestuurder van de stichting de dagelijkse leiding. De leden van de Raad van Toezicht zijn sparring-partners en spelen ook een rol als ambassadeurs van de stichting. Frederique: “Gezien de ambities van de stichting en het beroep dat daarmee wordt gedaan op slagvaardigheid en ondernemerschap, is het wat ons betreffend het meest passende model.”

Goed gevoel

Frederique kijkt met veel plezier terug op de opdracht voor Impact Matters. “Dit zijn geen organisaties waar je als adviseur snel belandt, daarvoor is meestal geen budget. Ik ben blij dat we op deze manier een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een ideële stichting met prachtige maatschappelijke doelstellingen.”

   - - - 

KWINK Foundation en Impact Matters

KWINK groep zet haar kennis en ervaring in het adviseren over en het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken graag in voor ideële organisaties met een strategisch, organisatorisch of maatschappelijk vraagstuk. Via de KWINK Foundation krijgen medewerkers tijd en ruimte om met deze vraagstukken aan de slag te gaan.

De KWINK Foundation werkt hierin al jaren samen met Impact Matters. Frederique Uyterlinde: “Impact Matters zorgt er voor dat ideële organisaties de ondersteuning krijgen die nodig is om hun missie te realiseren. Dat is een prachtige ambitie waar we vanuit KWINK groep graag aan bijdragen.”

   - - - 

“Prettig en deskundig” - Aalt Bakker – directeur Stichting Dominicaner Klooster Huissen

Werken met externe consultants is niet de dagelijkse praktijk van het klooster. “Misschien een beetje kloosterlijke zuinigheid?”, vraagt directeur Aalt Bakker zich hardop af. In het sobere kloosterleven worden financiële middelen vooral ingezet voor de gastvrije ontvangst van mensen. Toen zijn stichting het klooster overnam, werd een deskundige blik van buiten nodig, vond Aalt. “De risico’s worden groter. En de samenwerking tussen bestuur, directie en de Orde vraagt om helderheid.” Aalt is blij met de rol die Impact Matters en KWINK groep hebben vervuld. “We hebben bijzonder prettig samengewerkt en een deskundig advies gekregen. Heel helder onderbouwd, waardoor we als bestuur makkelijk een besluit konden nemen. Het advies is overgenomen en wordt op dit moment juridisch en fiscaal doorgevoerd.”