Stichting Impact Matters

Stichting KlimaatGesprekken en Arlande werken samen aan een beter documentsysteem.

Nicole Mulders 30-6-2021 0:00

 

9k=In 2018 werd KlimaatGesprekken opgericht. De stichting begon in Amsterdam en Utrecht en zit nu in ruim 70 Nederlandse steden. Het doel: het verlagen van de klimaatimpact en daarover in gesprek gaan met anderen. Volgens vicevoorzitter Lisette de Waard is het helder: iedereen zoveel mogelijk klimaatvriendelijke keuzes laten maken. “De invulling ervan is natuurlijk voor iedereen anders.”

KlimaatGesprekken helpt met die invulling op verschillende manieren. Zo biedt de stichting workshops en huiskamergesprekken aan deelnemers aan. “In zes workshops verkennen de deelnemers wat ze kunnen doen om het leven klimaatvriendelijker in te richten, op het gebied van bijvoorbeeld wonen en reizen. Zij helpen en inspireren elkaar daarmee.”

Volgens Lisette zou elke bewoner van een stad de mogelijkheid moeten hebben om op de fiets een klimaatgesprek te kunnen hebben.

“Maar, de groene vlek wordt gelukkig steeds groter. We hebben zeker impact. Er zijn inmiddels honderden mensen die klimaatvriendelijke keuzes maken.” Ook constateert Lisette dat het totale systeem aan het verschuiven is. “Kijken we naar de overwinning op Shell: die is heel belangrijk. Tegelijkertijd moet vooral het politieke systeem veranderen. En transparanter worden”, is haar overtuiging. “En de gesprekken zijn vooral zinvol voor diegenen die het klimaat een warm hart toedragen, samen een beter en kritisch gesprek willen voeren en voor zichzelf een keuze willen maken welke impact ze willen maken. 

 

Aarde niet kapot laten gaan

Dat de stichting succesvol is, blijkt ook uit het feit dat ruim 250 klimaatcoaches in ruim 70 gemeenten actief zijn en ook is een steeds groter deel in opdracht van organisaties en gemeentes aan het werk. KlimaatGesprekken heeft een grote aanhang in Amsterdam en Utrecht en zit nu in ruim 70 Nederlandse steden en heeft inmiddels ook een tak in België. Over één ding is iedereen het volgens Lisette eens: niemand wil dat de aarde kapotgaat. “Echt niemand.”

Lisette heeft zo haar eigen motivatie om, als vicevoorzitter- mede aan de kar van KlimaatGesprekken te trekken. “Mij werd twee jaar geleden vanwege een bestuursfunctie gevraagd hoe groen mijn hart is. Nu, dat is helemaal niet bijzonder groen. Daar moest ik nog best aan werken. Maar het gaat mij wel aan het hart. Daarom vind ik het belangrijk dat ik een ander in staat stel zoveel mogelijk impact te kunnen maken.”

Om de boodschap van de vrijwilligers binnen KlimaatGesprekken goed te ondersteunen, moesten zaken intern op orde zijn. Dat bleek continue een uitdaging. “We hebben geen kantoor en evenmin beschikken we over middelen. Maar vooral de informatievoorziening was frustrerend. Dat moest veranderen.”

Daarom zocht KlimaatGesprekken contact met Impact Matters. Daarover was ze getipt. “Henriette en ik raakten met elkaar in gesprek. Daar volgde een concrete opdracht uit:

meer structuur op de gemeenschappelijke documenten, een plan voor het opschonen van documenten en duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor Google Docs, waar KlimaatGesprekken mee werkt..

 

Overzichtelijke documenten

Via Impact Matters kwamen Meryl Coutinho en Suzanne Jongerius van management- en adviesbureau Arlande bij de stichting terecht. Arlande en Impact Matters hebben een partnerschap en werken op meerdere uiteenlopende projecten samen. Meryl en Suzanne hebben beiden ervaring in de door KlimaatGesprekken gestelde vraag tot een betere documentatie en hun affiniteit met duurzaamheid maakte dat er meteen een goede match was met KlimaatGesprekken. Ook zij constateerden al snel dat de informatievoorziening onvoldoende functioneerde. Het bestaande projectplan werd door hen verder uitgewerkt en uitgevoerd om het documentsysteem te verbeteren. De adviseurs maakten ook een aantal keuzes, bijvoorbeeld om alleen nog te werken met Google Docs. Dit zorgde direct voor resultaat: een overzichtelijk documentenstructuur en meer grip op de informatievoorziening.

Lisette is meer dan tevreden over hun inbreng. “Je merkt dat Meryl en Suzanne veel met professionals werken. Ze hadden een hele goede samenwerking. Voor mij was het ook duidelijk of ik bij Suzanne óf Meryl moest zijn voor een bepaalde vraag. Ze versterken elkaar, zijn communicatief sterk en hebben goede producten opgeleverd. Ik ervoer het als een ideaalplaatje. Echt een pluim voor Meryl en Suzanne.

 

Positieve invloed

Lisette is erg te spreken over de tussenkomst van Impact Matters: “Henriette heeft een heel positieve invloed. Ik zou haar zeker aanbevelen aan anderen. Impact Matters is echt een gat in de markt!”

Ook de adviseurs van Arlande kijken positief terug. Meryl: “Er was gelijk een klik met Lisette. Het was makkelijk schakelen met haar. Ze is kritisch en toegankelijk. Het liep allemaal vlot.” Meryl erkent dat ze er iets meer tijd aan besteed hebben dan de tien dagdelen die ervoor stonden. “We hebben er iets extra’s voor gedaan.” Zo werd een handleiding geschreven die medewerkers kunnen raadplegen bij vragen.

Opzet is dat alle medewerkers van KlimaatGesprekken met het nieuwe documentsysteem overweg kunnen. Suzanne: “Je ziet bij stichtingen vaak dat documentatie een ondergeschoven kindje is. “Logisch ook, want mensen zijn vooral bezig met het primaire proces, vaak vol met passie,” aldus Suzanne.

 

Blij met partnerschap

Zowel KlimaatGesprekken als de adviseurs van Arlande zijn zeer tevreden over de samenwerking met Henriette , de oprichter van Impact Matters.

Meryl: “Henriette is een heel fijne vrouw om mee samen te werken. Het is knap wat ze heeft neergezet met Impact Matters . Haar organisatie staat voor passie en bevlogenheid. Henriette weet mensen letterlijk bij elkaar te brengen. Als Arlande merken wij dat bij de afronding van elk project het partnerschap extra verstevigd wordt! “

Interview: Nicole Mulders, journaliste

Reageer