laluz redesign

 

Nieuws over projecten

Op deze pagina staan interviews over diverse projecten die via Impact Matters tot stand zijn gekomen.

Waarom als bedrijf meewerken? interview met Roemer Alfrink van Young Colfield

Je bent Commercieel Manager bij Young Colfield. Kan je kort iets vertellen over jullie doelstellingen?
Jonge academici met nul tot twee jaar werkervaring komen bij ons in dienst om vervolgens een leertraject aan te gaan en opdrachten uit te voeren. Vaak hebben onze jonge talenten een bedrijfs- of bestuurskundige achtergrond en zijn ze breed geïnteresseerd. Wij plaatsen ze bij bedrijven die matchen met hun interesses, met als doel dat ze een plek vinden waar ze kunnen leren en ontdekken. Je moet denken aan grote bedrijven zoals de ING, IKEA en KLM, maar ook aan overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Daar zit dus zeker een raakvlak met Impact Matters.

Ook jullie gaan voor individuen op zoek naar een passende uitdaging, zij het met een iets andere focus. Hoe ontstond de samenwerking met Impact Matters en wat is daarvan de toegevoegde waarde?
Wij kwamen in aanraking met Impact Matters doordat een oud Young Colfielder, zo noemen wij onze voormalige trainees, aan een project had deelgenomen en daar enthousiast over vertelde. We hebben toen direct onderzocht of we dit concept bij onze activiteiten konden inpassen. Er kan soms ruimte ontstaan tussen twee andere opdrachten als een startdatum bijvoorbeeld nog even op zich laat wachten. Dit zijn momenten waarop projecten van Impact Matters een mooie aanvulling vormen.

De projecten van Impact Matters leveren andersoortige vragen en hebben een maatschappelijk karakter. Natuurlijk worden ze op vrijwillige basis uitgevoerd, waardoor een intrinsieke motivatie extra belangrijk is, maar ook flexibiliteit, een zeer concrete opdracht en een heldere kop en staart maken dat deze projecten mooi in te passen zijn in de reguliere werkzaamheden van onze trainees.

Wat waren belangrijke leerpunten naar aanleiding van de twee projecten die jullie tot nu toe hebben gedaan?
Ons eerste project ging om het indienen van een subsidieaanvraag. Het tweede voerden we uit voor Stichting Mijn Held. We hebben daar vooral van geleerd hoe belangrijk het is om regelmatig te evalueren. De projecten bieden bovendien de mogelijkheid om in een team met andere Young Colfielders samen te werken. Dit werken in een team is iets dat ze bij onze opdrachtgevers - in hun reguliere functies - bijna nooit doen. Impact Matters houdt er rekening mee dat Young Colfielders anders denken en van een nieuwe generatie zijn, en maakt een goede shifting qua opdrachten. Henriette weet goed in te schatten wat bij Young Colfield past.

Impact Matters brengt twee werelden bij elkaar en vervult daarin een begeleidende rol. Hoe hebben jullie dit tot nu toe ervaren?
Henriette hield het belang van onze trainees goed voor ogen. De ideële organisatie moet geholpen zijn, maar bij ons is het tegelijkertijd een leerschool voor onze trainees. Daar heeft Impact Matters ook oog voor. Regelmatig werd bij mij getoetst hoe bepaalde vragen zouden landen bij onze trainees, zodat we daarin eventueel kunnen bijsturen. Dat hebben wij als erg prettig ervaren.

Na de positieve ervaringen willen jullie vast blijven samenwerken. Staan er al nieuwe projecten op stapel?
Wij hebben al enkele vragen binnengekregen van ideële organisaties die op deze manier met ons zouden willen samenwerken. Omdat dit niet onze core business is, hebben we deze vragen doorgezet naar Impact Matters. Het zou best kunnen dat deze of andere vraagstukken weer terug komen bij ons. Wij zouden de samenwerking met Impact Matters graag op een structurele manier inpassen. Daar zijn we op dit moment naar aan het kijken.

Zou je Impact Matters aanbevelen bij andere grote bedrijven?
Impact Matters is een heel waardevol initiatief en een absolute aanrader wanneer je als organisatie bij wil dragen aan maatschappelijke vraagstukken. Het past goed bij onze manier van werken. Een van de grote voordelen is, dat we complementaire en andersoortige opdrachten kunnen bieden aan onze trainees, waardoor ze te maken krijgen met zaken waar ze anders geen weet van zouden hebben. De samenwerking met Impact Matters maakt een unieke manier van bijdragen mogelijk.

Interview: Twan Zijlstra

Merkpositionering en customer journey voor Arts & Voeding. Interview met Esther Tamboer

Met rijke werkervaring bij verschillende bedrijven heb je onlangs besloten een nieuwe stap te zetten. Kan je daar iets over vertellen?
Ik heb de afgelopen 15 jaar gewerkt in het bedrijfsleven, onder andere bij Unilever en Douwe Egberts. Ik kwam op een punt aan waarop ik iets anders wilde. Noem het zingeving, of in ieder geval een bepaalde maatschappelijke toegevoegde waarde. Dat is iets wat ik in het bedrijfsleven onvoldoende kon vinden.

Je hebt als professional meegedaan aan een project van Impact Matters, waarbij je jouw kennis en expertise hebt ingezet voor de Vereniging Arts en Voeding. Hoe is deze koppeling tot stand gekomen?
Ik ben gestopt bij Douwe Egberts en ben me als zelfstandige gaan oriënteren op de mogelijkheden. Ik heb sindsdien vrijwilligerswerk gedaan en met heel veel mensen gesproken. Een van die mensen was Henriette van Impact Matters. Door mijn interesse in de zorgsector en mijn affiniteit met voeding werd de link gelegd met de Vereniging Arts en Voeding.

Wat zie je als jouw grootste toegevoegde waarde voor de doelstellingen van deze vereniging?
De belangrijkste vraag ging over ledenwerving en ledenbehoud. Dat is natuurlijk ontzettend breed. Er kwam zoveel op de vereniging af dat het soms moeilijk te managen viel. Ik zag het vooral als mijn toegevoegde waarde om aan de hand van bepaalde methodes structuur aan te brengen. Dat heb ik bij mijn voormalige werkgevers ook altijd gedaan.

We zijn begonnen met de merkpositionering aan de hand van een positioneringsmodel. Daarbij kijk je naar wat je wel, maar ook naar wat je juist niet moet doen, om zo een sterk merk te bouwen. Ook hebben we gebruik gemaakt van de customer journey methode, waarbij we keken naar het pad dat huisartsen (de doelgroep) bewandelen. Zo konden we beter in kaart brengen hoe we deze groep het beste kunnen bereiken.

Het project is inmiddels afgerond. Wat heeft dit project jou zelf opgeleverd, en hoe heb je de rol van Impact Matters ervaren?
Voor mij was dit een mogelijkheid om een kijkje in de keuken te nemen van de zorgsector, hoe het daar reilt en zeilt. Ook voorziet het in een stuk maatschappelijke betrokkenheid waar ik naar op zoek was.

Gedurende het hele traject heb ik contact gehad met Henriette van Impact Matters. Zo konden we goed afstemmen of mijn aanpak en het verloop strookten met de verwachtingen. Dit waren altijd informele en leuke gesprekken, waarbij ook ruimte was om te sparren over toekomstige mogelijkheden en verbeterpunten voor Impact Matters zelf.

Zou je Impact Matters aanbevelen aan andere ideële organisaties?
Impact Matters is een mooi initiatief. Het geeft ideële organisaties de kans om expertise aan te trekken die ze zelf niet in huis hebben, en voor professionals uit het bedrijfsleven is het een mooie kans om hun kennis en ervaring eens ergens anders in te zetten, en zich op die manier te verbreden. Als het bedrijf waarvoor je werkt hier voldoende ruimte voor kan bieden, zou ik het anderen zeker aanraden om aan een project van Impact Matters deel te nemen.

Interview: Twan Zijlstra

Vereniging Arts en Voeding krijgt ondersteuning bij ledenwerving. Interview met Iris de Vries

 

Je bent zelf huisarts. Wat heeft geleid tot de oprichting van deze vereniging?
Ik ben huisarts in opleiding, maar al enkele jaren actief in de praktijk. Ik heb de Vereniging Arts en Voeding samen met een collega opgericht omdat wij merkten dat de rol van voeding in de geneeskunde is onderbelicht. In zowel de basisopleiding als de vervolgopleidingen wordt er eigenlijk geen aandacht aan besteed, terwijl voeding een grote rol kan spelen in zowel het voorkomen als het genezen van bepaalde aandoeningen. De doelstelling van de vereniging is om het bewustzijn onder huisartsen omtrent de rol van voeding en levensstijl te vergroten. Dit moet ertoe leiden dat huisartsen hun patiënten beter van dienst kunnen zijn.

Het oprichten en besturen van een vereniging vraagt uiteraard om andere kennis en vaardigheden dan je werk als huisarts. Wat zie je zelf als je belangrijkste rol binnen de vereniging, en waar liepen jullie tegenaan?
Naast de inhoudelijke expertise die wij als artsen meebrengen, had ik ook enige bestuurservaring die ik hier kon inzetten. Gaandeweg word je daar beter in. Ook houd ik me bezig met de interne communicatie.
Met name de PR-kant miste we nog. Dat is niet onze achtergrond. We hadden een goed beeld van waar me met de vereniging heen wilden, maar we wisten niet precies hoe we dit het beste konden overbrengen. Dit is voor ons wel erg belangrijk, vooral met het oog op ledenwerving en ledenbehoud.

Impact Matters heeft de vereniging gekoppeld aan Esther Tamboer. Zij heeft een achtergrond bij Douwe Egberts, maar werkt tegenwoordig als zelfstandig consultant. Welke expertise bracht zij met zich mee?
Esther heeft ons geholpen op het gebied van externe communicatie, met als doel dat wij onze doelgroep op een optimale manier kunnen bereiken. We hebben samen gewerkt aan het verwoorden van onze merkessentie. Ook bracht ze bepaalde methodes in, zoals de zogenaamde customer journey. Daarbij kijk je door de ogen van je customers, in ons geval potentiële leden, en vorm je een beeld van hoe zij logischerwijs met ons in aanraking kunnen komen. Een voorbeeld daarvan is een belangrijk congres waar huisartsen samenkomen. Dat is een event waar wij wellicht aanwezig moeten zijn. Ook hielp ze ons om verschillende communicatie-uitingen, bijvoorbeeld de deelname aan een dergelijk event, concreet te maken.

De professionals die betrokken zijn bij projecten van Impact Matters, doen dit grotendeels op vrijwillige basis. Hoe hebben jullie, met het oog op dit vrijwillige karakter, de commitment van Esther ervaren binnen dit project?
Esther kwam zeer professioneel op ons over. Dat haar inzet bij ons grotendeels op vrijwillige basis plaatsvond, was voor ons niet merkbaar. Een van haar sterke punten is het vinden van de juiste balans tussen enerzijds sturen en anderzijds ruimte bieden voor eigen inbreng. Door de juiste vragen te stellen, zette ze ons aan het denken. Vervolgens konden we zelf de volgende stap zetten.

Hoe kijk je terug op de rol van Impact Matters?
Impact Matters heeft ons gekoppeld, en dat bleek een succesvolle match. De samenwerking met Esther verliep voorspoedig, waardoor actief bijsturen vanuit Impact Matters nauwelijks nodig was. Desondanks hield Henriette van Impact Matters een vinger aan de pols door gedurende het traject aan te sluiten bij overleg via Skype, en was zij voor ons bereikbaar wanneer nodig.

Zou je dit traject aanbevelen bij andere ideële organisaties?
Wij zouden Impact Matters zeker aanbevelen aan anderen; zeer toegankelijke diensten van goede professionals! Henriette voelt goed aan wat nodig en passend is.

(interview: Twan Zijlstra, augustus 2017)

Business case voor kinderpostzegels

Het eerste project van Impact Matters was voor Stichting Kinderpostzegels. Medewerkers van Microsoft, Tosti Creative en Young Colfield hebben plannen gemaakt voor het business model van de toekomst.

Jeroen den Tex directeur van stichting Kinderpostzegels: “ Ik ben positief verrast over de samenwerking met Impact Matters. Deze frisse blik van buiten is precies wat we bij onze stichting nodig hebben om toekomstbestendig te worden.”

Stef Hoeke van Microsoft en betrokken bij dit project: “ Ik was meteen enthousiast over de opdracht en vind de begeleiding vanuit Impact Matters erg prettig. Het geeft me veel voldoening om voor Impact Matters aan de slag te zijn.

Link naar

Opdrachtenoverzicht
Bekijk alle opdrachten

Impact Matters voor wie?

ideële organisaties

goede doelen, sociale dienstverlening, milieu, educatie

professionals

met HBO+ niveau en minimaal 3 jaar werkervaring

partner bedrijven

medewerkers motiveren, verbinden en ontwikkelen

Impact Matters

de verbindende schakel